Marine Harvest planlegger dobling av settefiskproduksjonen i Herand

Nyheter
1005

Ønsker å øke fra 2,5 millioner smolt i året til fem millioner smolt ved anlegget i Jondal kommune i Hordaland. 

Det skriver Hordaland Folkeblad.

Ifølge avisen har selskapet sendt ut på høring et varsel om regulering av området.

– En utbygging og modernisering av anlegget kan medføre at eksisterende arbeidsplasser blir sikret, samtidig som det vil kunne gi muligheter for nye arbeidsplasser gjennom eventuell økning i produksjonen. Tiltakshaver legger opp til at en utviding og modernisering av anlegget skal støtte en framtidig produksjon på om lag fem millioner smolt, skriver konsulentfirmaet Multiconsult.

Planen er å utvide næringsområdet både ut i sjøen og mot fylkesveien i øst, og det vurderes også å etablere kai- og bryggeanlegg. I tillegg ser man på muligheten for å endre adkomsten til anlegget for å tilfredsstille dagens krav.