Marine Harvest inngår millionavtale med Austevoll-firma

Nyheter
2646

Oppdrettsselskapet skal i løpet av 2018 kjøpe tre nye flåter av utstyrsleverandøren Fluctus.

– Det å få muligheten hos Marine Harvest er en stor tillitserklæring til våre ansatte og det selskapet de har bygget opp de siste to årene, sier Harald Lien, daglig leder i Fluctus.

Flåtene på 30×11 meter vil stasjoneres i tre av Marine Harvests fire regioner. Fôrflåtene laster 500 tonn fôr, og rommer blant annet fiskefôrlager, oppholdsrom for de ansatte og kontrollrom for fôring av fisk og andre arbeidsfasiliteter skal leveres i mars 2018.

Foto: Snolys.no / Stiftelsen Nor-Fishing.

Satser på lokale underleverandører
– Vi ønsker i så stor grad som mulig å benytte norske underleverandører. Vi er av den oppfatning at det er viktig for havbruksnæringen og samfunnet som helhet å beholde lokal erfaring og kompetanse som den marine industrien har bygget opp over tiår, sier Harald Lien.

Kontraktsignering på AquaNor
Torsdag ble signeringen av kontrakten mellom Marine Harvest og Fluctus markert under AquaNor i Trondheim. Dette er første gang Marine Harvest velger å kjøpe alle flåter av en leverandør.

– Vi valgte å inngå avtale med Fluctus fordi de leverer produkter av svært god kvalitet. Selskapet ser verdien av det lokale, noe som også er viktig for Marine Harvest. At vi nå får en leverandør av alle nye flåter i 2018 er også et stort pluss, sier konserndirektør for oppdrett i Marine Harvest, Per-Roar Gjerde.