Marginfall for Norwell

Nyheter
0

Lakseeksportøren fra Florø opplevde en skrell i driftsresultatet, men hentet seg inn igjen på finansinntektene.

Norwell økte omsetningen med 1,7 prosent til 2.737 millioner kroner, men opplevde at driftsresultatet nesten ble halvert.

«Dette er hovudsakleg forklart ved redusert gjennomsnittleg dekningsbidrag pr kilo fisk omsett. I periodar har selskapet opplevd at sterk konkurranse i førstehandsmarknaden for laks gjer det vanskeleg å oppnå gode marginer. Redusert omsetningsvolum (ca ti prosent) har også bidrege til svekking av driftsresultatet», forklarer selskapets styre i sin beretning.

Et redusert omsetningsvolum på ti prosent tilsier en reduksjon på omlag 3.300 tonn sammenlignet med 2022.

I 2022 regnskapsførte eksportøren et tap på finansielle plasseringer på 11,2 millioner kroner. Dette klarte de å snu til et positivt resultat på 5,3 millioner kroner i fjor. En stor del av resultatforbedringen er knyttet til verdiøkning på plasseringer i fond.

Norwell eies av flere mindre oppdretter i gamle Sogn og Fjordane og i Midt- og Nord-Norge, sammen med de ansatte i eksportselskapet. Styret foreslår at det settes av 15 millioner kroner i utbytte til eierne. Etter utdelt utbytte har Norwell en egenkapital på 107,5 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 22,9 prosent.

iLaks har vært i kontakt med administrerende direktør Snorre Kvammen for en kommentar, men han ønsker ikke å uttale seg. Han henviser til det som fremgår av regnskapene.

Norwell 2023 2022 Endring
Omsetning 2.737,1 2.692,1 1,7 %
EBIT 23,6 41,5 -43,1 %
Resultat før skatt 28,9 30,3 -4,6  %
Driftsmargin 0,9% 1,5 %
Alle tall i millioner kroner