Marad fikk avslag på søknad om utviklingstillatelser

Nyheter
660

Nådde ikke opp med konseptet «Torus Seafarm». 

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden til Fosnavåg-selskapet Marad om to utviklingstillatelser for «Torus Seafarm» – en semilukket stålmerd. Ifølge Fiskeridirektoratet oppfyller det ikke vilkåret om «betydelig innovasjon».

Direktoratet mener at Marad ikke i tilstrekkelig grad har godtgjort at konseptet vil fungere etter hensikten, og begrunner dette med at det ikke er sendt inn nødvendig dokumentasjon.

«Beregninger slik som hydrostatiske beregninger og stabilitetsberegninger, som kan vise konstruksjonens oppførsel under vanlige marine operasjoner, er ikke lagt ved søknaden. Videre savner Fiskeridirektoratet beregninger som viser konstruksjonens bevegelser og forankringskrefter i bølger, samt beregninger av innvendig sloshing. Sistnevnte har betydning både for fiskevelferd og for påkjenninger mot den indre sylinderen», heter det blant i avslagsbrevet.

Fredag skrev iLaks at Glen Bradley og flere Rostein-ansatte, samt Atlantic Sapphire-gründer Bjørn-Vegard Løvik, Larsnes Mek. Verksted og Inge Huse med familie har investert i Marad.

Marad har for øvrig blitt meddelt patent for «Torus Seafarm». Direktoratet skriver at selv om en oppfinnelse er funnet å ha tilstrekkelig innovasjonshøyde for å få meddelt patent, er ikke dette det samme som at konseptet innebærer betydelig innovasjon etter laksetildelingsforskriften.