Mann fulgte ikke arbeidsprosedyrene til Midt-Norsk Havbruk da han falt i sjøen ved oppdrettsanlegg

Nyheter
1503

Hendelsesforløpet der en arbeider fra falt i sjøen på Midt-Norsk Havbruks lokalitet Djuptaren søndag 30. juni, er nå klarlagt.

Arbeideren, som var utleid til Midt-Norsk Havbruk fra Bjørøya, ble sendt med luftambulanse for sjekk etter om lag 20 minutter i sjøen. Han var da nedkjølt og ble fløyet til sykehus. Mannen var ellers uskadd, og er tilbake i jobb.

I en redegjørelse på sine nettsider, skriver Midt-Norsk Havbruk at de er svært glade for at hendelsen fikk et lykkelig utfall.

–  For oss var dette en svært alvorlig hendelse, som vi har gått grundig gjennom sammen med politi og Arbeidstilsyn, skriver selskapet.

Politiet har ikke avsluttet sin etterforskning. Arbeidstilsynet har ifølge Midt-Norsk Havbruk gitt gode muntlige tilbakemeldinger på MNHs raske respons, men er ikke ferdig med sin endelige rapport.

Ifølge Midt-Norsk Havbruk utførte to arbeidere ordinære røkteroppgaver ved lokaliteten da mannen falt i sjøen. Han skal ha vært alene ute på merden mens den andre var på fôrflåten.

Frank Øren. FOTO: Midt-Norsk Havbruk

«Begge arbeiderne hadde gjennomgått opplæring i MNHs HMS-prosedyrer. Det er i etterkant av hendelsen avdekket brudd på våre prosedyrer om alenearbeid og bruk av verneutstyr. Mannen som falt i sjøen skulle ifølge prosedyrene ikke ha vært alene ute på merden, og skulle brukt flytevest med sikringsradio og «fall i hav»-varsling», skriver selskapet.

– Til tross for dette, fikk hendelsen godt utfall takket være rask respons fra MNHs interne ressurser. Som følge av denne alvorlige hendelsen, intensiverer vi fokus på MNHs arbeidsprosedyrer og beredskap. Samtidig ser vi hvor avgjørende den interne ulykkesresponsen er. MNH kommer derfor til å trene videre på tidlig varsling og rask internrespons, sier daglig leder Frank Øren i MNH.

MNH investerte for om lag ett år siden 800.000 kroner i nye sikrings-radioer med «fall i hav»-varsling. MNHs radioer er også koblet sammen med radiosambandet til Bjørøya. Selskapene har samdrift på lakseproduksjon på Namdalskysten.