Mangel på slaktefisk preger laksemarkedet

Nyheter
0

Manko på fisk, fallende eksportvolumer og slankere biomasse.

De to siste ukene har gitt årets laveste eksportvolumer av laks. Mens det i uke 10 ble eksportert 21.701 tonn (omregnet til rund vekt), falt volumet til magre 21.683 tonn i uke 11. Til sammenligning ble det i de samme uker i fjor eksportert henholdsvis 25.054 tonn og 25.886 tonn laks.

Så langt i år har Norge eksportert 254.114 tonn laks, ned fra 283.202 tonn per uke 11 ifjor. Reduksjonen er på hele 10,3 prosent, viser eksportstatistikk fra Norges sjømatråd.

Noen snarlig løsning på problemet ligger det ikke an til.

I går kunne iLaks rapportere at den stående laksebiomassen, varelageret i sjøen i Norge, ved utgangen av februar var 791.306 tonn – sammenlignet med 805.344 tonn samme måned 12 måneder tidligere. Det tilsvarer en nedgang på 1,7 prosent på årsbasis.

Det magre utbudet av laks er en sentral driver bak de rekordhøye lakseprisene en har sett i hele 2023.

Snittprisen (levert Oslo) gjennom første kvartal er 104 kroner per kilo. Det er drøyt 25 kroner høyere enn på samme tid i 2022.

iLaks rapporterer, som vanlig, neste ukes spotpriser etter lunsj fredag.

SalMar sitt slakteri på Frøya. (Foto: Steve Hernes)