Mangedobler shortsalget

Nyheter
903

I går fortalte iLaks om hedgefondet GLG som har short-solgt 2,8 millioner Marine Harvest-aksjer.

Nå er shortposisjonene mer enn syvdoblet.

3,1 milliarder
Totalt er det nå solgt 20,6 millioner Marine Harvest-aksjer short. Med dagens aksjekurs representerer det verdier for 3,1 milliarder kroner, tilsvarende 4,55 prosent av Marine Harvests samlede børsverdi.

Det viser Finanstilsynets short-salg-register.

Fakta

Short-salg er en strategi hvor en investor inntar en posisjon i et aktivum, som en aksje, med hensikt å profittere på prisnedgang. En vellykket slik strategi innebærer at en låner aktivumet og selger unna umiddelbart til gjeldende pris, for deretter å kjøpe det tilbake senere til lavere pris, forutsatt at prisen har falt.

Relativt til antall utestående aksjer, er det kun Subsea 7 og Norwegian som nå har større shortposisjoner enn Marine Harvest på Oslo Børs.

Seks fond
Det er seks forskjellige kapitalforvaltere som for tiden shorter Marine Harvest. Største aktive posisjon er det Myriad Opportunities Master Fund som sitter på, med snaue 6,3 millioner aksjer.

Myriad Opportunities, eid av Myriad Asset Management, er et hedgefond som er registrert på Cayman Island og basert i Hong Kong. Gründer Carl Huttenlocher forvalter ifølge Bloomberg omlag tre milliarder dollar.

Faller
Ved å øke sine shortposisjoner i betydelig grad viser disse fondene at de vedder på kursfall i Marine Harvest.

Onsdag formiddag synker aksjekursen med drøyt en prosent i livlig handel. Marine Harvest-aksjer for i overkant av 100 millioner kroner har skiftet eiere klokken 11.