– Mange importører som er reserverte med å bestille norsk laks

Nyheter
268

– Foreløpig er det stor usikkerhet i markedet om hva som vil skje når norsk laks vil komme til Kina.

Det sier Sigmund Bjørgo, Norges fiskeriutsending til Kina, til iLaks.

– Vi har hørt fra markedet at det er enkelte importører som har opplevd det som litt enklere å få tak i importlisenser som tidligere har vært svært vanskelig.

Reserverte
– Det er fortsatt stor usikkerhet, man vet ikke hva som vil skje, så derfor er det mange importører som er reserverte med å bestille norsk laks, påpeker han.

Diplomatisk gjennombrudd til tross, lakseeksporten til Kina er fortsatt beskjeden. I desember ble det eksportert 341 tonn norsk laks til Kina. Årstotalen ifjor endte på 3.142 tonn, en tredjedel av året før, og på linje med importvolumene til land som Canada og Saudi-Arabia, viser eksportstatistikk fra SSB og Norges Sjømatråd.

Trappe opp
Marine Harvests konsernsjef Alf-Helge Aarskog uttalte i går at han forventet at selskapet ville trappe opp eksporten av norsk laks til Kina i første eller andre kvartal.

Men det er flere skjær i sjøen.

Utfordringene når laks ankommer Kina er knyttet til hvilke veterinære tester de vil bli gjenstand for og hvor lang blir karantenetid de får.

– Etter 19. desember, da Kina og Norge annonserte bilateral normalisering, har det gått svært lite norsk laks til Kina. Men vi er kjent med at det er enkelte, denne uken her, som vil sende prøveforsendelser med laks til Kina. Så vi er veldig spente på å se hvordan produktene blir tatt i mot der, fortsetter Bjørgo.

Flere brikker
Det er flere brikker som må falle på plass før Norge kan begynne å fly store laksevolumer direkte inn i det veldige kinesiske markedet.

– For sjømat totalt, ikke bare laks, er det mange produsenter som har søkt om å bli importør til Kina som ikke har blitt godkjent. Og så har vi et helsesertifikat i Kina som gjør det litt krevende med den PD-situasjonen vi har hatt de siste årene. Det siste punktet er at det er tre fylker som fortsatt er suspendert for eksport av laks til Kina; det er Sør-Trøndelag, Nordland og Troms, forklarer Bjørgo.

Samtidig vil han komme med en oppfordring: – Vi i Sjømatrådet håper at norske og kinesiske veterinærmyndigheter så snart som mulig vil møtes for å løse de utfordringene som foreligger.