– Man går da ikke bare inn i et hus og forsyner seg selv om døra står åpen

Meninger
934

Jeg viser til innlegget til Kolbjørn Tvedt i iLaks den 03.10.d.å. Jeg vil i dette innlegget svare på en påstand og en par antydninger han kom med.

Tvedt påstår at han ikke hørte om meg før i mai d.å. via Sysla sin journalist. (Dette var vel da journalisten forsøkte å lage en artikkel om forhold tilknyttet den termiske avlusningsmetoden). At Tvedt ikke hørte om meg tidligere forbauser meg. I Finansavisen den 01.10.d.å. sier Jan Fossberg i Ocea at Tvedt ledet utviklingen (av avlusningsmaskinen) basert på egne erfaringer og på rapporter fra Per Brunsvik ved Gildeskål Forsøksstasjon. De rapportene som Fossberg viser til kan neppe være noen andre enn rapportene som ble utarbeidet på grunnlag av forsøkene jeg fikk utført på forsøksstasjonen. (Forsøkene tilknyttet en av rapportene var det imidlertid Christel Solberg som var leder for). Siden Ocea søkte patent på avlusningsmaskinen i 2011 må jo Tvedt ha hatt rapportene i mange år. Og i rapportene står det at prosjektene er finansiert via meg, og at det er jeg som er oppdragsgiver/oppfinner. Mitt navn står til og med på forsiden av den ene rapporten. Og om Tvedt ikke har sett mitt navn i rapportene burde han jo ha stilt spørsmål ved om hvem som var oppfinner av metoden. Den kan da ikke bare ha oppstått av seg selv. En telefonsamtale til Gildeskål Forsøksstasjon (eller Brunsvik, eller Solberg) ville da raskt ha avklart hvem som var oppfinner. Vanskeligere var det ikke, Tvedt.

Tvedt antyder også at jeg ikke ville ha tatt opp arbeidet med å få utviklet utstyr for å anvende metoden med termisk avlusning, 20 år etter at oppfinnelsen ble gjort. Har ikke Tvedt lest innlegget mitt i iLaks den 06.08.d.å? Her står det at jeg inngitt en avtale med et firma som het Procean i Bergen i 2000 for utvikling av utstyr for metoden. Dette firmaet gikk imidlertid konkurs i 2002, og da stoppet dette arbeidet opp. I innlegget mitt står det også at jeg har vært syk de siste årene, men at arbeidet med metoden ble tatt opp igjen i fjor. Og om Tvedt nå virkelig ønsket å få vite om det foregikk noe arbeid rundt avlusningsmetoden, så var det bare å starte med å ta en telefon til Gildeskål Forsøksstasjon (eller Brunsvik eller Solberg), som da sikkert ville ha bedt Tvedt om å henvende seg til meg.

Og så skriver Tvedt at jeg vil skumme fløten. Hvilken fløte er det jeg vil skumme? Det er jo du Tvedt, Ocea og den som står oppført som oppfinner av avlusningsmaskinen, Ulrik Ulriksen, som eventuelt vil skumme fløten. Og det av det arbeidet jeg har fått utført på Gildeskål Forsøksstasjon. Du har jo bygget en maskin som er basert på en teknologi som jeg har fått utviklet. Og denne maskinen skal brukes til å utnytte og selge en oppfinnelse som jeg står bak. Er ikke dette uredelighet så vet ikke jeg. Man går da ikke bare inn i et hus og forsyner seg selv om døra står åpen.

Så ser jeg av overskrifter at det stilles spørsmål om termisk avlusning vil drepe lakselus. Det er mulig at jeg kommer til å skrive et innlegg litt senere hvor jeg skal gi en oversikt over resultatene fra Gildeskål Forsøksstasjon, inkludert hvordan fisken reagerte på varmebehandlingen.

Les også: Skogland har ikke patent

Oceas konsernsjef Jan Fossberg og oppfinner Kolbjørn Tvedt ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere.