– Målingene er viktige  for videre fremdrift i forhold til havbruk til havs

Nyheter
0

De første måledataene er hentet inn fra Norskerenna Sør.  

I januar ble det satt ut tre bunnforankrede rigger for å måle strøm, CTD (konduktivitet,  temperatur og dybde), oksygen og temperatur i Norskerenna Sør. 7. mai hentet  Havforskningsinstituttet ut de aller første dataene fra en av de tre riggene.

De tre måleriggene er plassert på tvers av Norskerenna på bunndyp 261, 274 og 283 meter. 

Data
Målingene i Norskerenna Sør er del av et større
prosjekt i regi av Blue Planet, Universitetet i Stavanger og Havforskningsinstituttet. Prosjektet skal innhente miljødata, deriblant bølgedata og strømdata fra Norskerenna Sør for å bedre kunnskapsgrunnlaget for utvikling av havbruk til havs i området.

Ulla-Førrefondet har gitt 4,4 millioner kroner i støtte til prosjektet, og Fiskeridirektoratet har  bevilget 700.000 kroner til måleutstyr. 

– Riggene samler inn data i løpet av et helt år og gir oss et godt grunnlag for å se på  sesongvariasjonene i forhold til strøm, bølger, temperatur og oksygen. Målingene er viktige  for videre fremdrift i forhold til havbruk til havs, sier prosjektleder Tord Ludvigsen fra  Universitetet i Stavanger, i en pressemelding.  

Analyse
Nå starter de første analysen av dataene, samtidig som prosesseringsverktøyet for tolkning av data utvikles. Riggene skal stå ute til januar 2025.

I mai 2024 ble det også satt ut bølgemåler som skal loggføre data resten av perioden. Etter at målingene er ferdige, blir det gjort en full analyse av riggdata.

Norskerenna Sør målestasjoner

– Dataene fra prosjektet vil ha betydning for hvordan anleggene designes, og analysene vil  kunne si noe om hvilke fiskehelseutfordringer man kan stå overfor. Kunnskapen er for  eksempeler viktig for å kunne vurdere om anleggene skal være i overflaten eller nedsenket, når på året man må være observant i forhold til oksygenforhold og hensyn som må tas i  forhold til fôring og bølger, sier forsker Øystein Skagseth i Havforskningsinstituttet.  

Det var Havforskningsinstituttets fartøy «G.M. Dannevig» som hentet inn dataene fra den første måleriggen i begynnelsen av mai.