– Målet er å utvikle urfisken som matfisk for et internasjonalt marked

Nyheter
1318

Baring og Otteraaens Brugseierforening har inngått en avtale om å starte opp et vekstforsøk på Byglandsfjordbleka på Syrtveit Fiskeanlegg i Evje og Hornes kommune i Agder. 

Byglandsfjordbleka (Salmo salar) er en såkalt relikt laksestamme, som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann, ifølge Artsdatabanken.

iLaks kontaktet Baring, som planlegger å produsere 20.000 tonn laks på land i Farsund, første gangen om samarbeidsprosjektet i vår. Nå bekreftes endelig avtalen mellom partene.

I en melding fra selskapene står det at avtalen er et ledd i satsingen på landbasert fiskeoppdrett i Baring.

Syrtveit Fiskeanlegg. FOTO: Syrtveit Fiskeanlegg

– Målet er å utvikle urfisken som matfisk for et internasjonalt marked, skriver duoen.

Dvergform av atlantisk laks
Syrtveit Fiskeanlegg ble bygget i 1991, og bakgrunnen for anlegget var at Otteraaens Brugseierforening i 1974 fikk pålegg om å sette ut fisk for å kompensere for tapte gyte- og oppvekstområder i forbindelse med vassdragsreguleringer.

Spesielt viktig var det å forsøke å redde Byglandsfjordbleka, som er en dvergform av atlantisk laks. Ifølge professor Knut Dahl etablerte bleka seg i Otravassdraget for 9.000 år siden, og etableringen skyldes trolig avdannelsen av oppgangshindre i Hunsfossen og Vigelandsfossen som følge av landhevinga etter siste istid, skriver Miljødirektoratet.

På slutten av 60-tallet gikk blekebestanden drastisk ned, og fra 1977 et det gjennomført et omfattende arbeid for å redde denne fiskearten.

− Dette er en spennende satsing, og en god løsning som har potensiale for varige arbeidsplasser, sier Torbjørn Einar Ljones. Han er styreleder i Otteraaens Brugseierforening, der Agder Energi Vannkraft, Hydro og Skagerak har eierinteresser.

– Kan bli en lønnsom oppdrettsfisk
Ljones legger til at undersøkelser fra et større blekeprosjekt som er under gjennomføring, og forvaltningens økte fokus på naturgitte forhold gjør at Brugseierforeningens behov for fiskeanlegget blir mindre i tida framover.


Bjarte Sævareid i Baring mener Byglandsfjordbleka er en flott matfisk.

– Med sin spesielle historie og tilknytning til Setesdal kan den bli en lønnsom oppdrettsfisk i fremtiden. For å finne ut mer om denne fisken kan ha en framtid i oppdrett, starter vi nå et forsøk for å avklare noen grunnleggende spørsmål vi har, sier Bjarte Sævareid i Baring.

Nils Børge Kile, biotekniker Syrtveit Fiskeanlegg (f.v.), Torbjørn Einar Ljones, styreleder i Otteraaens Brugseierforening, Svein Arne Haugen, ordfører i Evje og Hornnes kommune, Atle Nuland Kristoffersen fra Baring, Bernt Olaf Martinsen, driftsansvarlig Syrtveit Fiskeanlegg, og Bjarte Sævareid, Baring. FOTO: Syrtveit Fiskeanlegg