Magert kvartal for BioFish

Nyheter
0

Biomassebygging i fokus for smoltoppdretteren på Ljones i Hardanger.

BioFish Holding hadde ingen omsetning i andre kvartal. Med driftskostnader på snaut tre millioner kroner og i underkant av 50.000 kroner i netto finanskostnader endte resultat før skatt på minus tre millioner kroner.

«Tapet skyldes suboptimal produksjon på anlegget, da byggearbeider pågår for å nå planlagt kapasitet,» skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Varelager
BioFish har konsesjon for å produsere opp mot fem millioner smolt årlig.

«Bygge biomasse og varelager for fremtidige leveranser. Kjøpte smolt for å øke produksjonen», står det videre i rapporten.

Så langt i år har selskapet omsatt for 23,6 millioner kroner og har et akkumulert resultat før skatt på -7,4 millioner kroner.

Selskapet forventer imidlertid «sterke postsmolt-priser og trolig videre press med grunnrenteskatten».

Les også: – Jeg tror smoltprisene skal mer opp på grunn av grunnrenteskatten

Ambisjon
Smoltoppdretteren skal være i rute for å nå forventet produksjonsvolum for 2023 på 500-750 tonn.

BioFish har totale eiendeler på 272,6 millioner kroner, hvorav bokført egenkapital ved halvårsskiftet var 205,3 millioner kroner.

Selskapet har en langsiktig ambisjon om å produsere opptil 10.000 tonn postsmolt årlig.

BioFish Holding Q2 2023 q2 2022 Endring
Omsetning 0,0 3,95 -100,0 %
EBIT -3,0 -4,8 -38,3 %
Resultat før skatt 3,0 -4,8 -162,5 %
Driftsmargin #DIV/0! -121,5 %
Alle tall i millioner kroner