Må vente til 2015 på triploid-svar

Nyheter
873

Det kommer fram i et brev som Havforskningsinstituttet har sendt til Mattilsynet som svar på en bestilling om forvaltningsstøtte om fiskevelferd hos triploid laks.

Triploid laks er steril.
– Tidligere forsøk har vist at triploid laks har andre krav til blant annet vannkvalitet, temperatur og næringssammensetning i fôret enn vanlige laks. Den har også noe høyere dødelighet i alle livsstadier enn annen laks. Forsøkene med å få til velferdsmessig forsvarlig produksjon av triploid laks er kommet så langt at slik fisk testes ut i fem oppdrettsanlegg som har fått FoU-konsesjoner til dette formålet, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.
Forskerne mener at Mattilsynet må stille ekstra krav til oppdrettere som baserer sin produksjon på triploid laks.

-Dersom triploid laks alt nå skal produseres kommersielt, anbefaler Havforskningsinstituttet at det stilles krav om at ny kunnskap som forbedrer fiskevelferden fortløpende skal implementeres i produksjonsmetodene. Siden det er godt dokumentert at triploid laks er mer følsom for lave oksygenverdier og høye temperaturer enn vanlig laks, mener Havforskningsinstituttet at Mattilsynet bør vurdere å stille krav til dokumentasjon om at oksygenforhold og temperatur er gode i anleggene. For å bedre kunnskapen om velferd hos triploid laks, bør det også være økt tilsyn med dette, både under produksjonen av fisk men også ved å for eksempel undersøke deformiteter på slaktelinjen, heter det i høringssvaret fra Havforskningsinstituttet.