– Må smøre de rette hjulene

Nyheter
380

– Det er fullt mulig å selge fisk uten dokumentasjon, hvis du har de rette kontaktene der borte. Systemet er korrupt. Det er korrupte veterinærer og tollere, sier en eksportør som har inngående kjennskap til denne trafikken.

– De prøver Hviterussland, men der er litt problemer. De prøver også Kasakhstan, men direkte til Russland har vi ikke funnet ut ennå, sier han til iLaks.

Den erfarne, men ikke helt striglete norske lakseeksportøren letter på sløret for Russlands-handelen under forutsetning av å være anonym. Til tross for et månedsgammelt importforbud krysser fortsatt vogntog med fersk norsk oppdrettslaks grensene direkte inn til Russland. Og importvolumene er økende.

– Det er muligheter for å få inn varer, men de må ha den rette speditøren. Og han må smøre de rette hjulene: En må bestikke tollere og veterinærer. Jeg har fått flere tilbud selv. Men det er klart det ikke kan gjøres i stort omfang, forklarer han.

The Golden Five
Fiskeimporten til Russland kontrolleres av et oligopol av fem mektige importselskaper. De såkalte «The Golden Five» er Defa, Russian Sea, Severnaja, ROK-1 og Atlant Pacific.
– Atlant Pacific er jo konk nå, da, men jeg har solgt til alle dem tidligere, sier eksportøren.

Som iLaks rapporterte for halvannen uke siden, ble det importert 76 tonn fersk norsk oppdrettslaks direkte til Russland i uke 34. I uke 35 økte dette til 101 tonn. Det tilsvarer seks vogntog pakket med laks. Kilden er eksportstatistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Norges Sjømatråd.

– Dette salget skjer uten dokumentasjon, kun en faktura kanskje til et bekvemmelighetsland, som Cayman Islands eller Hong Kong. Vi laget til dokumenter selv. Jeg regner med det foregår på samme måte nå. Nesten all matimport der borte er mafiastyrt, påstår han.

Via Baltikum
– Ikke så mange vil eksportere direkte til Russland, de går heller til Estland eller Litauen. Der settes fisken på nye merker – med russiske bokstaver. Det er fullt mulig  få til. Det er bare å få tak i den rette speditøren.

Ifølge Norges Sjømatråd ble det solgt 814 tonn fersk norsk oppdrettslaks til Estland og Litauen i forrige uke. Til sammenligning ble det solgt 354 tonn til de samme to land samme uke i 2013. Oppgangen er voldsom.

Lakseprisene i Moskva rapporteres nå å være rundt 400 rubler, cirka 68 kroner kiloet, ifølge bransjekilder på russisk side. Innkjøpsprisen i Norge ligger ned mot 30 kroner.

– Det er en ekstrem profitt – selv om det kun er småkvantum. Men det kan fort bli større, sier eksportøren.