Lyse fremtidspriser til tross for priskrakk

Kommentarer
7641

Er Fish Pools forward-kurve for optimistisk?

Lakseprisen har falt som et blylodd. Ned 30 kroner på tre måneder. Parallelt med dette har økt fôrsalg pumpet opp den norske biomassen. Fôrsalget endte på 208.000 tonn i august, og laksebiomassen har lagt på seg med saftige ti prosent på 12 måneder.

Samtidig rapporteres det om god tilvekst og høy aktivitet også i Skottland.

Fryselagre
Det betyr at det skal slaktes mye fisk det kommende halvåret.

Mye mer enn i fjor. Og i årene før det.

Det samme gjelder det nære substituttet ørret. Stadig flere internasjonale markeder har fått øynene opp for fisken som både utseendemessig og smaksmessig ligner laksen.

Samtidig er det en kjensgjerning at fryselagre, både i Norge og utlandet, er i ferd med å fylles opp med laks for fremtidig foredling og salg.

Dette er ikke et drømmescenario for prisoptimistene.

Jekkes ned
Slik sett er det ikke overraskende at meglerhus, som for eksempel Nordea Markets, nå barberer sine resultatestimater og senker prisbanen for laks. Som en funksjon av det, jekkes også kursmål og anbefalinger for oppdrettsaksjene ned.

En ser imidlertid ikke store endringer i den såkalte forward-prisen for laksebørsen Fish Pool.

Kilde: Fish Pool

Her ser prisnedgangen ut som et blaff.

Spotprisen skal opp med ti kroner i snitt allerede i oktober.

Denne kurven skisserer også, basert på bid og offer fra leverandører, kunder, mellommenn og finansielle aktører, snittpriser på godt over 60 kroner fra og med januar – og ut juni 2020.

Blåst opp
Det fremstår som i overkant blåøyd gitt det slaktepresset og utbudet av fisk som vil prege markedet på kort og mellomlang sikt.

Prisdannelsen, også for fremtidsprisen, baserer seg på utbud av fisk og etterspørsel etter denne.

Når tilbudssiden er blitt blåst opp til et nivå en ikke har sett de siste årene, og etterspørselssiden ikke synes å følge denne like høyt, er det mer nærliggende å se et tøffere prispress enn det som forward-prisen tyder på.