Lykkes med dypdrift: – Vi har 97 prosent superior og 96 prosent overlevelse

Nyheter
0

Men SinkabergHansen opplever også utfordringer i sin nye og innovative lakseproduksjon.

Bak ham flimrer et stort foto av en av de første merdene til Finn Sinkaberg. Bildet ble tatt i 1977. Nå omsetter oppdrettsselskapet SinkabergHansen for 3,5 milliarder kroner årlig. En økende andel av fisken produseres i nedsenkede merder, såkalt dypdrift.

– Hvis utviklingen går for sakte, er det feil rammebetingelser, sier Ketil Rykhus, samfunnskontakt i SinkabergHansen, under Aqua Next i Stavanger tirsdag.

Han mener at mediene bør ta en del av skylden.

Kampanjer
– Fra tid til annen er det noen kampanjer som bidrar i vesentlig grad til å øke bruken av kjemiske lusemidler. Disse kampanjene hjelper ikke til å ta vare på villaksen, påpeker den tidligere lusekoordinatoren i Sjømat Norge.

Lokalitet Otervika med nedsenkede merder og tradisjonelle flytekrager overflate. Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen.

SinkabergHansen går i spiss, sammen med Lerøy, om skjermet produksjon på dypt vann. Ideen er at dette skal gi bedre fiskevelferd og en sunnere laks.

– Vi har en målsetning om 95 prosent overlevelse per generasjon. Vi er ikke der ennå, vi ligger på 95 prosent overlevelse per år.

SinkabergHansen driver fire lokaliteter, i Bindal og Nærøysund, med dyp drift. Alle har en dybde på cirka 100 meter. Arbeidet begynte i 2019, gjennom Atlantis-samarbeidet med AKVA group. Totalt har SinkabergHansen gjort 12 utsett på nedsenkede lokaliteter. Mer enn 50 merder har blitt senket ned i dypet.

Lokaliteter
Erfaringene fra dyp drift er svært så lovende.

– Vi har 97 prosent superior og 96 prosent overlevelse. Det er vi ganske fornøyd med. Og for inneværende år ser det enda bedre ut, forteller Rykhus.

Men satsingen går ikke knirkefritt.

– Utfordringene er å få klarert nye lokaliteter. Vi møter veggen. Vi har god dialog de enkelte sektoransvarlige. Det er ikke der problemet ligger. Det er noe med «systemet». Det kan være politikerne på Stortinget, embetsverk i departementet.

– Det er utfordringer med å gå i dypet – på mange måter, sier han, og viser til fôr, fôring, teknologiutvikling, fiskevelferd, avl og sykdom.