Lusespyling ned mot frysepunktet

Nyheter
8669

Vintermørke og iskald sjø gir utfordringer.

Smølarederiet Pure Shippings avlusingsbåter, «Laugar» med to FLS-linjer og «Lautus» med tre linjer, har vært travelt opptatt med lusespyling helt inn i romjula. Cirka 10.000 tonn laks fikk seg en «julevask» med Pure Shipping sitt system i desember.

– Det har vært et spennende år, med oppdrag fra Hordaland til og med Finnmark, forteller daglig leder Jan Erik Nordseth.

Erfaring
– Vi har oppnådd gode resultater, også opp til størrelsen på stamfisk som har vært rundt ti kilo. Takket være et veltrent mannskap, med mye erfaring, har vi klart å håndtere store mengder fisk, med gode resultater både angående lusefjerning og med gode effekt på fiskehelse og fiskevelferd, selv i perioder med hardt arbeidstrøkk. Vi har våre faste rutiner og går ikke på akkord med de, selv om dette fører til at vi må si ifra oss enkelte oppdrag.

Avlusing i vintermørke og med fallende temperaturer er utfordrende, ikke minst i de nordligste fylkene.

– Vi har gjennomført flere lusespylinger der både Mattilsynet og fiskehelseveterinærer har vært tilstede. Nå har vi oversendt all dokumentasjonen til Inaq, som skal skrive sammen erfaringene til en dokumentasjonsrapport overfor Mattilsynet. Dersom det skulle vise seg at det bør utføres flere forsøk for å gjøre dokumentasjonen komplett, vil vi hjelpe Flatsetsund Engeneering med det, og prøve å få dette gjennomført så snart som mulig.

Lukket
I FLS-lusespylesystemet behandles laksen i en lukket vannsløyfe hele veien fra den nota fisken går i, gjennom avluserene og ut igjen i en ny not med behandlet fisk. Fisken kommer ikke opp i fri luft.

– Det betyr at vi kan gjennomføre lusespyling selv om det skulle være mange kuldegrader i lufta. Vanntemperaturen i Finnmark ligger nå rundt fem grader, og forventes å gå ned til to-tre grader i løpet av vinteren. Foreløpig er cirka fem grader den laveste temperaturen vi har kjørt lusespyling på, uten tegn til negativ innvirkning på fiskehelse eller fiskevelferd.

– På bakgrunn av egne erfaringer, har vi sett tydelig god effekt av å gå inn i vinteren med minst mulig lus, i hvert fall halvvoksen eller voksen holus. Klarer du å kvitte deg med lusa i løpet av perioden januar – februar, så vil både fisken og du nyte godt av dette over lang tid. Fisken får det bedre og har bedre appetitt. Det hjelper også godt at mange anlegg, i samme region, har få eller ingen holus nå gjennom vinteren – det betyr lite smitte, fortsetter Nordseth.

All laksefisk
– Jobber vi sammen om dette, kan et allerede lavt lusenivå eller en lusespyling nå – tidlig på året – hjelpe til å holde lakselusa under lovlig nivå til langt ut på våren eller forsommeren. Det vil gjøre godt for all laksefisk i sjøen – i oppdrett samt utvandrende laksesmolt og sjøørret.

Det generelle kravet til våravlusing ble opphevet i 2017. Dette ble erstattet av et krav om at anleggene skal ha færre enn 0,2 voksne holus av lakselus i gjennomsnitt i vårperioden og færre enn 0,5 voksne holus etter denne tid. Dette er generelle regler og det gjelder andre bestemmelser for en del spesialkonsesjoner. Flere lus godtatt for stamfisk og færre lus godtatt for konsesjoner i Grønn gruppe C (supergrønn).