Luseskjørt-patent ble opphevet: – Både vi og våre rådgivere er forundret over slutningen og begrunnelsen

Nyheter
2282

Den statlige Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) har slått fast at luseskjørt-patentet til Tromsøfirmaet Salgard aldri skulle vært innvilget. Tidligere er to konkurrenter dømt for å ha brutt patentrettighetene og ble påført betydelige kostnader.

Det skriver Nord24 (bak betalingsmur).

I 2014 tok Calanus ut søksmål mot konkurrenter for inngrep i selskapets patent, og vant fram i tingretten. Senere vant de også frem i Borgarting lagmannsrett. Salgard som er patentinnehaver i dag, ble skilt ut fra Calanus i 2015.

Men nå har altså den den statlige Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) slått fast at patentet ble gitt på feil grunnlag, og at det blir opphevet. Salgard hadde i 2016 salgsinntekter på 32 millioner kroner tilknyttet luseskjørtet.

Ikke avgjort om de vil anke
Avgjørelsen fra KFIR er ikke rettskraftig, og en eventuell anke vil innbefatte søksmål med regjeringsadvokaten som motparten.

Gunnar Rørstad. FOTO: Calanus

– Det er ikke tatt en avgjørelse om hva vi skal gjøre. Vi har en frist på to måneder til å bringe saken inn for domstolen. Både vi og våre rådgivere er forundret over slutningen og begrunnelsen, og den foreløpige konklusjonen er å bringe saken inn for Oslo tingrett, sier daglig leder i Calanus, Gunnar Rørstad.

Ifølge KFIR er luseskjørtet til Salgard ikke en oppfinnelse eller en nyhet, noe Rørstad stiller seg undrende til.

– Du må se på begrunnelsen. Jeg stiller følgende retoriske spørsmål. Hvis alle søknader som sendes til Forskningsrådet er offentlig tilgjengelig så vil det være mange ting som ikke er patenter. Er det ikke en nyhet fordi det var gjort kjent gjennom en søknad til Forskningsrådet?

Rørstad innrømmer at man gjerne skulle sluppet å bruke energi på patentet, i en tid hvor de blant annet henter inn 60 millioner kroner i ny egenkapital for Calanus sammen med Arctic Securities.

– Generelt ikke positvt med patent for kjent teknologi
Administrerende direktør i motparten Mørenot Aqua, Bente Lund Jacobsen, er naturligvis fornøyd med avgjørelsen.

– Det viktige er at det er kjente produkter, så er det ikke naturlig med patent. Vi har laget luseskjørt tidligere – det er ikke noe spesielt med det. Det var kjent i forkant, dermed er ikke oppfinnelseshøyden høy. Det er mange år siden vi begynte med vår første lusepresenning. Vi har også laget andre produkter av denne typen duk.

Hun sier at det generelt sett ikke er positivt med patent for kjent teknologi.