– Lusebestanden er redusert med 99 prosent

Nyheter
1748

Eide Fjordbruks lokalitet Langøy i Lindsås kommune er det første anlegget i Norge som benytter den patenterte tubenoten i kommersiell skala i kampen mot lakselusa. Oppdretteren mener de er på god vei til å knekke lusekoden.

Konseptet som er utviklet av AKVA group-eide Egersund Net, skal ifølge produsenten hindre at lusen når laksen.

«En mindre flytekrage monteres i midten av hovedmerden. Fra hovedflytekragen festes en rettvegget notpose. Fra flytekragen i midten monteres en sylinder av presenning som strekkes ned til ønsket dybde. Presenning har egen bunnring og vekt av denne sørger for god åpning og nedrift. Fra bunn av presenning strekkes et tak av notlin som er tilkoplet notposens vegg. Dette holder fisken nedsenket og den gis tilgang til overflate kun via tuben», skriver Egersund Net om konseptet på sine nettsider.

Totalt har Eide Fjordbruk brukt 40 millioner kroner på tubenot-investeringen ved lokaliteten i Fensfjorden.

– Erfaringene så langt tyder på at konstruksjonen fungerer. Vi har holdt på siden februar, og lusebestanden er bare 20 prosent av det tillatte nivået, det vil si langt under lovlig nivå. Med en vanlig merdkonstruksjon ville vi ha trengt lusebehandling nå, sier Erlend Eide, teknisk sjef i Eide Fjordbruk til Finansavisen i mandagens papirutgave.

Daglig leder i Eide Fjordbruk, Sondre Eide, sier til avisen at lusebestanden er redusert med 99 prosent i forhold til det de ville hatt uten tiltak som tubenot og rensefisk.