Lusa biter mest i Sogn og Fjordane

Nyheter
550

Det viser tall fra lusedata.no.

I uke 37 var det 0,55 voksne holus per laks i Sogn og Fjordane. Det skal aldri være mer enn 0,5. Lusenivået var dobbelt så høgt som samme uke i fjor og samlet var det 2,2 lus per fisk mot 1,6 på samme tid i fjor.

I uke 36 var Hordaland over tiltaksgrensen, men i de siste tallene har fylket som helhet falt under den øvre grensen på 0,5 holus per fisk. I uke 37 var tallet 0,4, men det er altfor tidlig å blåse «faren over». Hver fisk hadde i gjennomsnitt 3,1 lus i uke 37. På samme tid i fjor hadde hver fisk 2,1 lus per fisk.

Bare Troms og Finnmark har lavere lusenivå enn grensen for «grønne» tillatelser, som er 0,1 lus per fisk. Finnmark har 0,07 og Troms hadde ved utgangen av uke 37 0,08 lus per fisk.

Etter Sogn og Fjordane og Hordaland er Nordland mest merket av lakselus, men i Nordland er det samlet færre lus per fisk i år enn på samme tid i fjor.