Lukket anlegg i gigantlekter kan bli plassert i nasjonal laksefjord

Nyheter
0

195 meter lang oppdrettslekter til Saudafjorden.

Fredag ettermiddag ble det kjent at nederlandske Albatros Technology har fått to utviklingskonsesjoner for et lukket anlegg. Konseptet heter AquaBarge, et sjøbasert anlegg for påvekst av laks i et lukket system basert på RAS-teknologi. Lekteren skal ha en lengde på 195 meter, en bredde på 55 meter og en dybde på 22 meter.

Det såkalte lakseflotellet skal bygges av nederlandske Heerema Marine Contractors.

Fra innsiden av «Aqua Flotel»: ILLUSTRASJON: Albatros Technology

Lukket anlegg
Fiskeridirektoratet tildeler Albatros Technology tilsagn om 1.633 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette fordeler seg ved to tillatelser på 780 tonn MTB og en tillatelse på 73 tonn.

Albatros Technology har blinket seg ut en lokalitet for lekteren inne i Saudafjorden i Rogaland. Det er et område uten oppdrettsaktivitet i dag. Årsaken er at Saudafjorden er en såkalt nasjonal laksefjord. Ettersom anlegget er lukket, vil det ikke være til skade for laksestammen i fjorden.

Kart: Barentswatch

Frie for oppdrett
Bruk av lukkede anlegg i produksjonslokaliteter i områder som har vært frie for oppdrett brer om seg. I mars kunne iLaks rapportere at Eide Fjordbruk, sammen med Lingalaks, har etablert selskapet Bruravik Utvikling. Det er dette selskapet som har kjøpt den gamle fergekaien i Bruravik i Hardanger.

Oppdretter duoen vil utplassere det lukkede anlegget Salmon Zero der. Det er et konsept hvor laksen skal plasseres i lukkede anlegg i sjøen, mens resirkulering- og vannbehandlingssystemene skal i hovedsak være plassert på land, og deler av vannbehandlingen skal integreres i produksjonsenhetene

Lokaliteten ligger i den indre delen av fjordsystemet, og de vil være de første som etablerer oppdrett i disse områdene som til nå har vært frie for oppdrett med hensyn til lokale stammer av villaks og sjøørret.