Lovundlaks dro inn en kvart milliard på driften i fjor

Nyheter
726
Selskapet gikk høyest av alle i forrige auksjonsrunde. Det får de betalt for nå.
 
«Økonomisk ble fjoråret et godt år for Lovundlaks. Vi ser nå effekten av investeringen i nye konsesjoner i 2018, og selskapet produserte i fjor drøye 10 000 tonn levende laks, som er rundt en dobling fra tidligere år. Også omsetningen har økt, og i fjor omsatte vi for 612 millioner», skriver selskapet på sin Facebook-side.
 
Lovundlaks driver oppdrett hovedsakelig i Lurøy kommune, men i fjor foregikk også en mindre del av produksjonen i Rødøy kommune gjennom et godt samarbeid med Selsøyvik Havbruk.
 
Sterkt biologisk år
«Flere av våre lokaliteter i dette området har vist seg å ha gunstige forhold for lakseoppdrett. En god innsats i alle ledd, fra smoltanlegg til slakteri, førte til at fisken Lovundlaks produserte i 2019 hadde relativt lite lus, høy kvalitet, god helse og rask vekst. Kort oppsummert et sterkt biologisk år, som sammen med høye laksepriser, danner grunnlaget for driftsresultatet på 256 millioner.»
 
I sin tid var Lovundlaks med på å starte Norway Royal Salmon, som i dag er en av de største oppdretterne i Norge.
 
«Vi har vært og er fremdeles med på eiersiden, men i løpet av 2019 har vi solgt mesteparten av aksjene våre i selskapet. Siden Lovundlaks kjøpte nye konsesjoner i 2018, har det vært en plan om å selge aksjer i NRS for å balansere risikoene i selskapet. Aksjesalget har gitt en betydelig gevinst, som har vært med å løfte årsresultat til 368 millioner, når skattekostnaden på 54 millioner er trukket fra,» skriver selskapet videre.
 
Utvikling
«Vi på Lovundlaks har et mål om å være en garantist for arbeidsplasser på Helgelandskysten – også for fremtidige generasjoner. Dette forplikter. Det meste av verdiene som skapes går til å styrke selskapet og bidra til utvikling på Helgeland. I 2020 investerer vi blant annet nærmere 70 millioner på Nesøya, hvor vi setter ut et nytt anlegg med ny fôrflåte, arbeidsbåt og landbase. På kort sikt gir dette fem til syv nye arbeidsplasser. Vi bygger også nye ansattboliger på Sleneset, og gjennom vårt eierskap i Helgeland Smolt jobbes det med etableringen av nye smoltanlegg i regionen. Forhåpentligvis kan dette være med på å skape flere arbeidsplasser lokalt i årene fremover.»
 
Men det var ikke bare velstand for bedriften.
 
«Når vi på Lovundlaks skal oppsummere 2019 preges allikevel året av to alvorlige hendelser. Tidlig på høsten havarerte et av våre anlegg, som medførte at i underkant av 2 000 fisk rømte. I november hadde vi en tragisk ulykke, hvor en ansatt omkom og den andre ombord ble skadet etter at en av Lovundlaks sine båter kantret. Ulykken vil alltid overskygge alt annet når vi tenker tilbake på fjoråret.»
 
«Når årsregnskapet for 2019 nå er ferdig, så vil vi samtidig benytte anledningen til å takke våre ansatte, samarbeidspartnere, familier, lokalsamfunn og alle andre støttespillere for året som har vært», skriver Lovundlaks.