Lovende resultater fra fôr til triploid laks

Nyheter
912

– Dette er første gang det er vist effekt av forhøyet andel tilgjengelig fosfor i tidlig sjøvannsfase for triploid fisk, sier produktsjef for vekstfôr i EWOS, Ernst Morten Hevrøy.

Fisk som er triploid er steril. Den har som rogn vært gjennom en prosess hvor rognkornene utsettes for høyt trykk; det forhindrer den normale celledelingen og gjør at fisken får et ekstra sett kromosomer. Den kan gyte om den skulle rømme fra anlegget og vandre opp i en elv, men avkommet vil ikke bli levedyktig. I følge dr. scient Per Gunnar Fjelldal ved Havforskning sin forskningsstasjon på Matre er tripoidisering pr i dag den eneste praktisk tilgjengelige formen for sterilisering av oppdrettsfisk. Utfordringen med triploid fisk er at den har andre krav til tilgang på mineraler og enkelte mikronæringsstoffer enn standard diploid fisk.

Ny kunnskap og etablert dokumentasjon
Næringssammensetningen i EWOS TRIPLO er satt ut fra vel utprøvde resepter. I tillegg til at tripoid fisk har større behov for tilgjengelig fosfor enn diploid fisk, har den andre krav til histidintilgang. Dette er det tatt hensyn til i reseptene til EWOS TRIPLO.

– EWOS INNOVATION har opparbeidet ny kunnskap om tilgjengelig fosfor, sier produktsjef Ernst M. Hevrøy. Dette setter oss i stand til å utnytte tilgjengelig fosfor i råvarene på en mer effektiv måte, i tillegg til at vi kan benytte uorganiske fosforkilder effektivt og gjøre dem tilgjengelig for fisken.

Opprettholdt vekst og mindre deformiteter
EWOS TRIPLO er testet ut i samarbeid med Helgeland Havbruksstasjon med svært gode resultater. Triploid fisk i vektgruppe 94-110 gram ble gjennom tre måneder fôret med EWOS TRIPLO. Vekst, dødelighet og deformiteter i gruppen ble sammenlignet med en gruppe fôret med standard vekstfôr, også denne fisken var triploid. Forsøksgruppen presterte bedre enn kontrollgruppen på tilvekst og var i overkant av 230 g da forsøket ble avsluttet i februar 2014. Det var lav dødelighet i begge grupper. Den store forskjellen mellom gruppene ble synlig ved undersøkelse av deformiteter; andelen var langt lavere i EWOS TRIPLO-gruppen.

Første sjøvannsfase er krevende
– Første del av sjøvannsfasen kan være sensitiv med hensyn på fordøyelig fosfor for triploid laks, sier Per Gunnar Fjelldal ved Havforskningsinstituttet. Deformiteter i form av skjelettlidelser har vist seg å være en følge om ikke krav til tilgjengelig fosfor blir møtt gjennom dietten.
EWOS TRIPLO viste seg å gi svært gode effekter. Andel fisk med deformiteter var redusert med hele 67 prosent sammenlignet med kontrollgruppen.

– Vår visjon er å være det tryggeste valget for høy ytelse i oppdrett. Resultatene så langt viser at det EWOS og EWOS Innovation har antatt om de særegne næringsbehovene hos triploid laks har vært riktig, og at vi dermed er det tryggeste valget for høy ytelse også for triploid fisk, sier utviklingssjef i EWOS Sigurd Tonheim.