Loktu går fra Fiskeridirektoratet til Åkerblå

Nyheter
0

Tore Loktu nyansatt i Åkerblå innen tekniske tjenester.

Loktu har en bred og allsidig kompetanse innen havbruk etter å ha jobbet 21 år i havbruksnæringen. Med utgangspunkt som røkter og etter hvert driftsleder for en lokalitet, vinklet han seg mot teknisk fagkompetanse som driftsleder for et serviceteam med typiske arbeidsoppgaver som planlegging og utførelse av fortøyningsarbeid og kritiske arbeidsoperasjoner.

De siste syv årene har han jobbet for Fiskeridirektoratet Region Midt som seniorrådgiver og kontaktpunkt knyttet til teknisk standard på oppdrettsanlegg. Han er dermed godt kjent med Nytek-forskriften, rømmingsrisiko, inspeksjoner og veiledning knytt til teknisk regelverk.

– Med en slik allsidig teknisk bakgrunn ser vi frem til å få han med på laget vårt! Dette blir en styrke som vil være med å utvikle Åkerblå innen tekniske tjenester, sier Geir Håvard Espnes, fagleder for tekniske tjenester i Åkerblå, i en pressemelding.

– Tore blir å kjenne som Åkerblå’er fra 1. oktober. Han blir i utgangspunktet å operere i Midt-Norge med kontorsted i Trondheim, men vi ser ikke bort fra at han blir å se i andre landsdeler også, sier Geir Håvard Espnes.