Logistikk-trøbbel i Canada: Grieg halverer smoltutsettet i Newfoundland

Nyheter
0

Legger skylden på Covid-19.

Grieg Seafoods ambisiøse oppdrettsatsing i Øst-Canada, initiert av styreleder Per Grieg jr, ser seg nødt til å redusere årets planlagte smoltutsett – fra to til en million smolt. Årsaken er at Covid-19 har gitt et avbrudd i «vitale rognleveranser» til selskapets klekkeri i Maristown på Newfoundland. Det opplyser Grieg Seafood i en melding på Twitter torsdag.

Grieg Seafoods «green field» oppdrettsatsing på den canadiske østkysten legger opp til et svært lavt miljøavtrykk, og selskapet vil blant annet basere seg på produksjon av storsmolt av triploid laks.

Satsingen på triploid (steril) laks ble aktualisert nylig da Norway Royal Salmon (NRS), i samråd med Mattilsynet, kutter ut sin «grønne» satsing på triploid laks, da deres erfaring har vist at denne er mer eksponert for bakterie- og virussykdommer.

Med dette bakteppet, og av hensyn til fiskevelferd, satte Mattilsynet ned foten, og NRS vil i tiden fremover fase ut triploid laks og gå tilbake til oppdrett av ordinær diploid laks.

Selv om det norske Mattilsynet stopper utsett av triploid laks i Norge, har ikke det noen innvirkning på Griegs planer i Øst-Canada.

– Ikke per nå. Vi utvikler produksjonen i Newfoundland steg for steg, der vi bygger på ulike erfaringer, ny kunnskap som hele tiden kommer inn og justerer underveis, uttalte Grieg Seafoods kommunikasjonsdirektør Kristina Furnes til iLaks 4. mai.