LO saksøker Nordlaks – krever etterbetalt for to års overtid

Nyheter
1592

Nordlaks må møte for Arbeidsretten i mars.

I en stevning datert 12. november til Arbeidsretten, som iLaks har fått tilgang på, går det fram at LO har gått til søksmål mot NHO og Nordlaks Oppdrett.

«Tvistespørsmålet i saken handler om betingelsene for at overtidsarbeid på lørdager skal gi rett til 100 prosent overtidstillegg», skriver LOs advokat Andreas van den Heuvel i stevningen.

Tvisten gjelder rundt 40 ansatte i Nordlaks Oppdrett, og den gjelder for arbeidstakere som har har ordinær arbeidstid de fem første virkedagene i uken.

– Regelmessig skjer det at disse må jobbe på lørdager, selv om det er utenfor deres avtalte arbeidstid, skriver LO-advokaten.

Han viser til at partene er bundet av Havbruksoverenskomsten 2018-2020, hvor det i overenskomstens § 4-6 nr. 2 annet punktum står følgende:

«For overtidsarbeid på lørdager og dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt og inntil siste helligdagsaften kl. 22.00, betales med 100 %.»

«Etter LO/Fellesforbundets oppfatning skal det betales 100 prosent overtidstillegg for alle timer som arbeides på lørdager, under forutsetning av at det er «overtidsarbeid» (det vil si at det er arbeid ut over den ordinære arbeidstid for den enkelte arbeidstaker)», heter det i stevningen.

Advokat Andreas van den Heuvel i LO har derfor lagt ned påstand om at Havbruksoverenskomsten § 4-6 nr. 2 er slik å forstå at overtidsarbeid på lørdager gir rett til overtidstillegg på 100 prosent. I tillegg er det lagt ned påstand om at Nordlaks Oppdrett er forpliktet til å etterbetale lønn fra 7. februar 2018.

I sitt tilsvar til Arbeidsretten har NHO-advokat Joakim Augeli Karlsen lagt ned påstand om at NHO og Nordlaks Oppdrett frifinnes.

«Grunnlaget for det er at Havbruksoverenskomsten § 4-6 nr.2 etter de saksøktes oppfatning ikke kan forstås slik at overtidsarbeid på lørdager gir rett til overtidstillegg på 100 prosent så lenge arbeidet utføres innenfor det som er ordinær arbeidstid. Så vel ordlydens utforming som øvrige tolkningsfaktorer bærer bud om at 100 prosent overtidstillegg utløses dersom det arbeides ut over den ordinære arbeidstids slutt. I Nordlaks Oppdrett er ordinær arbeidstids slutt kl. 15.30 på lørdager, men i særavtale er en enige om 100% fra kl. 12.00. Dermed er det heller ikke grunnlag for etterbetaling», skriver advokat Karlsen i sitt tilsvar.

Rettssaken går fra 9. til 11. mars.

Saken er også omtalt av VOL og Bladet Vesterålen.