Lite nyansert om fiskevelferd og avlusing

Oppdrettsnæringen er en av våre største og viktigste næringer. Da er det også helt naturlig og ikke minst viktig, at vi diskuterer hvilke konsekvenser avlusing har for fisken. Dessverre var debatten på Dagsnytt 18 torsdag 22. april lite nyansert og bidro ikke til å spre kunnskap om løsningene på problemene næringen står overfor når det kommer til lakselus og fiskevelferd. 

I Flatsetsund Engineering (FLS) er vi glade for at avlusningsmetoder diskuteres, og at de alvorlige konsekvensene avlusing kan få for fisken blir belyst. Vi ønsker denne debatten mer enn velkommen. Konsekvensene av lakselus i oppdrett er betydelige og har store velferdskonsekvenser for fisken – både i avlusningssituasjonen og ellers. Imidlertid er det bare deler av sannheten.

Innslaget på Dagsnytt 18 var relatert til at Mattilsynet denne uken ga grønt lys for termisk avlusning (varmt vann) av laks, som er den mest utbredte avlusningsmetoden i næringen. Dette til tross for at Mattilsynet i mars 2019 uttalte at metoden burde avvikles av fiskevelferdsmessige årsaker. I debatten kom det imidlertid ikke frem at det faktisk finnes andre tilgjengelige metoder for avlusning, som gir langt bedre fiskevelferd. Selv ikke professor Trygve T. Poppe ved NMBU Veterinærhøgskolen nevnte andre alternativer til termisk enn rensefisk. For oss i FLS var dette svært skuffende.

Les også: – Jeg synes faktisk at elefanten i rommet må få lov til å bli synlig snart

Lars Georg Backer

Det finnes bedre alternativer
Behandling med kjemikalier har i flere år vært de bærende metodene i Norge, men både på grunn av miljøkonsekvenser og resistens hos lakselusen, er denne metoden heldigvis ikke like utbredt i dag, selv om den stadig er i bruk. Ferskvann i brønnbåt er en annen metode som benyttes i et mer begrenset omfang.

I tillegg finnes det flere leverandører av mekaniske avlusningsmetoder som tar en voksende andel av avlusningsoperasjonene. FLS er en av produsentene av slike mekaniske løsninger hvor vi skyller av lakselusen i et anlegg fullsatt av sjøvann til sjøvanns temperatur. Vi bruker ingen kjemikalier, og heller ingen oppvarming. Denne metoden gir langt lavere dødelighet og skader på fisken. Det kan vi dokumentere. Etter behandlingen tar fisken raskt til seg næring, nærmest umiddelbart etter behandling. Dette er en god indikasjon på at fisken ikke har vært utsatt for hardere behandling enn den har godt av.

All håndtering og behandling er negativt for fisken, men under gitte situasjoner er det dessverre nødvendig. Høye lusenivåer er en slik situasjon, men man kan altså velge en behandling som er langt bedre for fisken enn det som kom frem i innslaget i Dagsnytt 18.

Dokumentasjon er nødvendig
I debatten ble det brukt mye tid på å diskutere smerteadferd hos fisken. Det er riktig at dette er et reelt problem knyttet til termisk avlusing, men er langt ifra den eneste utfordringen. Avlusning kan gi skader på slimlag og problemer med saltutskillingen, som er helt nødvendig for at fisken ikke skal dø. Veterinærinstituttet har tidligere også pekt på mulige sammenhenger mellom termisk behandling og dårlig gjellehelse.

Valg av avlusingsmetode kan med andre ord ha svært stor betydning for fiskens helse og velferd. Mange oppdrettere ønsker å benytte seg av metoder som gir bedre fiskevelferd, men i dag er det vanskelig å sammenligne metodene. Derfor mener vi i FLS at det er på høy tid å få på plass dokumentasjonskrav som gir kunnskap om hvordan fisken har det både under og etter operasjonene. Vi mener dokumentasjon er nøkkelen til læring – både for oss som utvikler utstyr og de som driver operasjonene.

Derfor utfordrer vi myndighetene til å sette standarder for hva som skal dokumenteres og når det skal dokumenters. For fiskens skyld.