Leverer én HeliX annenhver uke

Nyheter
2000

Etterspørselen etter HeliX-tankene til Stranda Prolog i Kristiansund har aldri vært større.

Bedriften forventer å levere 24 HeliX-tanker i år. Ni av dem skal til Island.

– Det betyr én ny HeliX-tank annenhver arbeidsuke i hele 2017. Det er definitivt all-time-high både når det gjelder antall og omsetning, sier Klaus Hoseth, CEO i Stranda Prolog.

Hoseth har tro på konkurranse i markedet.

– Med slik etterspørsel trekkes flere konkurrenter inn på banen, men vi tror konkurranse gir bedre grunnlag for innovasjon. Vi har derfor mange forsknings- og innovasjonsprosjekter på gang. Det største er vårt industri 4.0-prosjekt Opti-HeliX, hvor vi skal digitalisere kjøleprosessen, sier Hoseth.

Den største enkeltleveransen i 2017 er til Lerøy Midt sin nye fabrikk på Jøsnøya i Hitra. Fremdeles er det tanker til lakseslakterier som utgjør det største volumet, men Stranda Prologs skruetanker finner veien inn i stadig nye markedssegmenter, som fiskebåter og kvitfiskanlegg på land.

Kjøling om bord
Bedriften skal levere seks skruetanker til kystflåten i 2017. Én tank er spesiallaget for utbløding av kongekrabbe. Kystflåten har et økende fokus på kjøling og kvalitet i ferskleveranser. Spesialtilpassede HeliX-tanker sørger for rask nedkjøling straks fisken kommer om bord og kontrollert utblødning med først inn, først ut.

Resultatet er lengre holdbarhet, bedre filetutbytte og et bedre sluttprodukt.

–  Vi ser et stort potensiale i å være med å heve kvaliteten på fersk norsk sjømat. Norge har ligget etter for eksempel Island når det gjelder kvalitetetsfokus, sier prosjektutvikler Sture Utheim i Stranda Prolog.

– Vi har utviklet HeliX-tanker for laksenæringa i 20 år. Den kunnskapen det har gitt oss bruker vi nå for å utvikle produkter til fiskeflåten. Samtidig ser vi at arbeidet med fiskeflåten tilfører oss ny kunnskap som vi tar med oss tilbake til laksenæringa. Et eksempel er superkjøling. I kvitfisk er det stor prispremie for kvalitet. Det driver utviklingen, sier Klaus Hoseth.

Til Island
Stranda Prolog skal levere kjøletanker til tre fabrikktrålere i det islandske fiskekonsernet Samherji. Leveransen omfatter ni HeliX-tanker og er en av de største enkeltavtalene Stranda Prolog noen gang har inngått.

– Samherji er en ledende kvalitetsleverandør som har hånd om fisken hele veien fra sjø til butikkhylle. De har utviklet arbeidsmetoder som ivaretar kvalitet og har et veldig tydelig kvalitetsfokus. Island har sterke teknologileverandører. At vi vinner denne kontrakten viser at vi er konkurransedyktige og har en attraktiv teknologi, sier Klaus Hoseth.