Leveranser av tre nye brønnbåter sørget for at Aas Mek. Verksted rundet en milliard i omsetning

Nyheter
0

En velfylt ordrebok tyder på at brønnbåtspesialisten på Vestnes vil holde seg i milliardklubben i de kommende år.

Aas Mek. Verksted har i tre tiår hatt en dominant posisjon innen bygging av brønnbåter i Norge. For første gang i bedriftens historie passerte salgsinntektene en milliard kroner.

Verftet har i løpet av 2020 levert tre nybygde brønnbåter, og i tillegg utført 23 ulike prosjekter med ombyggings- og reparasjonsoppdrag av varierende omfang,  fremgår det av styrets årsberetning.

Aas Mek. Verksted har 64 ansatte. Den historisk høye aktiviten ved verftet ser ikke ut til å avta med det første.

 Foto: Lizbeth Osnes

Selskapet har kontrakt på sju nybygg for levering fram til 3. kvartal 2023 til en samlet kontraktsverdi på 2,6 milliarder kroner.” 

Aas Mek. Verksted er heleid av Aas-familiens holdingselskap Maritime Holding. Styret har satt av ti millioner kroner til utbytte etter regnskapsåret 2020.

Etter dette er utbetalt, har verftet en bokført egenkapital på 125,1 millioner kroner av en totalbalanse på 435,1 millioner kroner.

Aas Mek. Verksted 2020 2019 Endring
Omsetning 1035,4 921,4 12,4 %
EBIT 72,3 42,2 71,3 %
Resultat før skatt 70,7 34,4 105,5 %
Driftsmargin 7,0 % 4,6 %
Alle tall i millioner kroner