LetSea vil bygge nytt forsøksanlegg for landbasert oppdrett i Sandnessjøen

Nyheter
0

Økt interesse for RAS.

LetSea forventer økning i forsøk som skal gjøres på land, og vil styrke satsingen med etablering av et nytt forsøksanlegg. Det planlagte anlegget vil bestå av 200 forsøkskar, og har en prislapp på opp mot 70 millioner kroner.

Forskningsselskapet har opsjon på å overta et eksisterende bygg på 1.640 kvadratmeter, ved Horvneset industriområde, like nord for Sandnessjøen.

– At vi legger dette anlegget til Sandnessjøen, og ikke på Dønna, skyldes at vi ønsker å være mer bynært. Det gjør det lettere for tilreisende kunder, men det blir også enklere å rekruttere kompetanse, sier administrerende direktør i LetSea, Kristian Johnsen, til iLaks.

– Vi startet med landanlegget Dønna for å øke vårt fokus på landbasert forskning, for å ha mulighet til livsløpsstudier fra egg til slaktestørrelse, sier han.

Innsiden av det nye førsøksanlegget. Illustrasjon, LetSea.

Selskapet har søkt om en egen tillatelse til forskningsbygget, og de forventer at tillatelsen kommer på plass i løpet av juni. Målsettingen er at styret skal fatte beslutning om bygging av anlegget i løpet av året, under forutsetning av at et knippe kunder er på plass.

– Vi bør nok ha inngått avtaler om kundeforsøk som tilsvarer rundt 40 prosent av kapasiteten i anlegget. Med en investering på opp mot 70 millioner kroner kan vi ikke satse på at kundene kommer hvert, forteller Johnsen. LetSea er også i samtaler med andre forskningsmiljøer og universiteter om et mer langsiktig samarbeid.

Bekymret for innovasjonstakten
Det siste drøye året har belegget ved både sjø og landanlegget vært lavere. I dag står det fisk som er i aktive forsøk i vel 60 prosent av anlegget. Men nå peker pilene oppover igjen, forteller Kristian Johnsen.

– Tidligere har vi hatt opp mot 95 prosent belegg med forsøk, men har et break-even på rundt 70 prosent. Det har vært lavere aktivitet i 2022 og frem til nå. Det skyldes først og fremst at det var vanskelig å få inn nye kunder under koronapandemien, sier han.

Kristian Jonsen, administrerende direktør i LetSea. (Foto: Steve Hernes).

– Krigen i Ukraina også har betydning fremover.  Det har ført til en råvareending. Prisene har økt, noe som fører til at råvarer som ble vurdert som for dyre tidligere, igjen er blitt aktuelle, sier Johnsen.

– Jeg er bekymret for at innovasjonstakten vil reduseres, som følge av grunnrenteskatten. Havbruksnæringen har de senere årene hatt en betydelig utvikling og optimalisering. Det er ei næring full av muligheter, samtidig som vi har en del utfordringer som må løses.

– Fremtidig utviklingen må skje med utgangspunkt i forskningsbaserte kunnskap, det er avgjørende at næringen selv initierer relevante prosjekter, sier Kristian Johnsen.

Nyttige små kar
Ved dagens landanlegg, like ved ferjeleiet på Dønna, har Vebjørn Ulvang det daglige ansvaret. Her står i alt 72 kar, fordelt på to etasjer og to haller. Det siste året har de fått på plass et par mindre, men betydningsfulle løsninger.

Vebjørn Ulvang viser frem de nye mikrokarene ved LetSea sitt anlegg på Dønna. (Foto: Steve Hernes).

– Vi har nå fått på plass åtte såkalte mikro-RAS, på 350 liter. Hvert kar håndterer rundt ett kilo for i døgnet. Det er utstyrt med trommelfilter, UV og Moving Bed Biofilter. Denne løsningen er blitt godt mottatt av våre kunder, forteller Ulvang.

Mikro-RAS oppsettet gir kunder mulighet til å kjøre mer spesifikke forsøk på selve vannbehandlingen. Nå forbereder han og staben neste forsøk som starter om kort tid. Da skal alle åtte karene tas i bruk samtidig.

– Det kan være ulike tilsetningsstoffer eller teknologier,  som kunder ønsker å hekte på eksisterende forsøk. De får da muligheten til å kjøre flere gjentakende forsøk, med et svært begrenset antall fisk, uten at det krever så store arealer, forklarer Vebjørn Ulvang.

Kristian Nordøy er forsøksleder i LetSea. Han forteller de nå er strukturert slik at kan starte med en fisk på ti gram, for så å følge den hele veien ut til slakt. Han forteller det er mange som har ønske om å forbedre RAS-systemene på forskjellige måter.

– Noen kunder er veldig opptatt av selve RAS-systemet, mens andre har mer fokus på genetikk, fôret eller gassene. Det er også økt interesse for teknologien. Vi er nå skodd for å håndtere alle disse, fastslår Kristian Nordøy.

Kristian Nordøy er forsøksleder i LetSea. Foto LetSea.