LetSea ble årets gasellebedrift for Nordland

Nyheter
1640

LetSea fra Dønna ble vinner av Årets Gaselle-bedrift i Nordland for andre år på rad.

Bedriften har hatt en eventyrlig utvikling, og har i seks år vært nominert til Årets Gaselle-bedrift i Nordland og vant prisen for første gang i 2016. I tillegg vant bedriften også ”Vekst i Nord”-prisen for 2016.

LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, lokalisert i Dønna kommune på Helgeland. LetSea har over 20 års erfaring med testing og forsøk innenfor havbruk. Opprinnelsen er Tjøtta Mønsteranlegg på Alstahaug som startet allerede i 1996. I 2001 ble virksomheten med 12 forsøksmerder flyttet til Solfjellsjøen i Dønna og i 2016 endret bedriften navn til LetSea. Ambisjonen er å bli ett av de mest anerkjente internasjonale sentrene for forskning og utvikling innenfor akvakultur. Navneskiftet er en del av en internasjonal tilpasning og navnet klargjør oppgaven: Å se etter nye muligheter i havet. På seks ulike lokasjoner har LetSea i dag 220 forsøksenheter med fasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk.

120 forsøksmerder 
Da forsøksstasjonen flyttet til Solfjellsjøen i 2001, ble det etablert 12 forsøksmerder på 5×5 meter. I dag er anlegget utvidet til 120 forsøksmerder med god logistikk og nye fasiliteter for prøveuttak og testslakting. Tilknyttet dette anlegget er også et eget våtlaboratorium.
Fire lokaliteter for fullskala forsøk.

LetSea etablerte i 2012 fire ulike lokaliteter for fullskala forsøk i Herøy og Dønna kommune med 120 meters merder og stålanlegg på 25×25 meter. Disse anleggene har fôringsflåter med mulighet for å utprøving av mange fôrdietter og kameraoppfølging i alle merder. Her gjennomføres det forsøk i reelle størrelser (fullskala) hvor målet er å få troverdig resultater, gjennom dokumentasjon og verifisering.

Karforsøk på land
I 2014 gikk LetSea på land og startet med karforsøk. Landanlegget har kar for gjennomstrømming og for resirkulering med 40 kar i to ulike soner. Her gjennomføres forsøk på laks og rognkjeks og utprøving av ulike smolt-størrelser før utsett i sjø. I resirkuleringskar kan opp til 98 prosent av vannet gjenbrukes.

LetSea jobber med å utvikle det mange tror blir Norges viktigste næring i årene som kommer. Bedriften arbeider med å undersøke mulighetene innenfor fôring, steril laks, vaksiner, ernæring, genetikk og utsett av smolt. Dette er områder hvor små forbedringer gir store resultater, både for fiskehelsen og økonomien.

Forsøk
For tiden arbeider LetSea med disse utfordringene for havbruksnæringen:
• Forsøk og produksjon av rognkjeks
• Forsøk med laks i resirkuleringsanlegg på salt-og brakkvann
• Produksjonsoptimalisering ved bruk av storsmolt
• Optimering av vannkvalitet ved landbasert produksjon
• Forsøk med ulike råvarer knyttet til ernæring og fôringsregimer
• Uttesting av ulike dietter og fôringsforsøk knyttet til fiskehelse og lus
• Vaksineforsøk og avlsforsøk
• Optimalisering av smolt-størrelser før utsett i sjø
• Validering og testing av utstyr for næringens leverandører
• Benchmarking av resultater

LetSea tilbyr tjenester for blant annet fiskeoppdrettere, fôrprodusenter, forskningsinstitusjoner og ulike leverandører til havbruksnæringen. Etterspørselen etter tjenestene er stor. I løpet av de fire siste årene, har omsetningen økt fra 20 til 323 millioner. Årsresultatet er i samme periode økt fra 1,3 millioner til nær 60 millioner etter skatt.

Aksjonærer i selskapet er Kapnord Fond, BioMar og Ecomarin.