Lerøy varsler tvangsinnløsning av Havfisk-aksjonærer

Nyheter
200

Den siste måneden har Lerøy Seafood Group gjennomført et pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Havfisk til 36,50 kroner per aksje, og frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway Seafoods (NWSF) til en krone per aksje.

Full kontroll
Tilbudsperioden ble avsluttet i går ettermiddag, og det er nå klart at Lerøy har sikret seg en totaleholdning på 81 042 784 Havfisk-aksjer, hvilket utgjør 95,74 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i trålerrederiet.

Lerøy vil som et resultat av tilbudet eie mer enn 90 prosent av aksjekapitalen og
stemmerettighetene i Havfisk, og vil dermed ha retten til å initiere tvangsinnløsning av
gjenværende aksjer.

Lerøy bekrefter i en børsmeding tirsdag morgen at de fortsatt har til hensikt å gjennomføre en slik tvangsinnløsning av alle gjenværende aksjonærer til samme pris som tilbudsprisen, 36,50 kroner per aksje.

Magrere fangst
Samtidig har Lerøy-konsernet også mottatt aksepter for totalt 5 942 415 NWSF-aksjer, noe som utgjør 80,50 prosent av den total aksjekapitalen i NWSF.