Lerøy slo forhåndstipsene med 52 prosent i tredje kvartal

Nyheter
977

Krevende kvartal, men vesentlig bedre enn fryktet.

Lerøy  Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble 370 millioner kroner i tredje kvartal. Det var mye bedre enn meglerhusenes estimat, på 244 millioner kroner. Til sammen ligning tjente selskapet 501 millione kroner på driften i samme kvartal i 2019.

Den viktigste årsaken til lavere inntjening er at segmentet Hvitfisk, som følge av Covid-19, har erfart et vanskelig  hvitfiskmarked, og en annen fangstsammensetning enn  samme kvartal i fjor, fremgår det av en børsmelding onsdag morgen.

Covid-19
Konsernsjef Henning Beltestad understreker at selskapets hovedfokus også i tredje kvartal har vært å holde verdikjeden åpen og sikre leveranser til sine kunder. 

– Påvirkningen av Covid-19 restriksjonene oppleves i dag større i hvitfiskmarkedet enn i rødfiskmarkedet, og dette påvirker inntjeningen både i flåteleddet og landindustrien. Vi har redusert uttaket av torsk i kvartalet, og lavere fangstvolum parallelt med lavere prisoppnåelse gir en vesentlig lavere inntjening, forteller han. 

I  perioden har havbruksdivisjonen slaktet 44 tusen tonn sammenlignet med 46 tusen tonn i tredje kvartal 2019. I tredje kvartal 2020 leverer Lerøy Aurora en EBIT/kg på 13,1 kroner, Lerøy Midt på 11,2 kroner og Lerøy Sjøtroll på -3,2 kroner. I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra 7,9 kroner i tredje kvartal 2019 til 7,0 kroner i tredje kvartal 2020. Sammenlignet med  samme  kvartal i fjor er kostnad per kilo redusert, men reduksjon i prisoppnåelse i perioden er noe større.   

– Også i tredje kvartal har vi sett svært stor vekst i eksportvolumet på ørret    sammenlignet med i fjor, og dette påvirker prisoppnåelsen på ørret. Ved inngangen til fjerde kvartal stopper veksten opp, og vi forventer at det vil gi en bedre prisutvikling for ørret, relativt til laks, sier Beltestad.   

Økt volum
– Samlet uttakskostnad i tredje kvartal 2020 er vesentlig lavere enn i andre kvartal 2020 og lavere enn i samme periode i fjor. Vi forventer per i dag et videre fall i uttakskostnadene i fjerde kvartal 2020, og at volumvekst og kostnadstiltak inn i 2021 vil gi ytterligere kostnadsreduksjoner, sier han videre.   

Grunnet begrensede vekstmuligheter innen tradisjonelt lakseoppdrett, søker konsernet nå kunnskap og kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks, fremgår det av børsmeldingen. 

Konsernet har gjennom det siste året hatt en forventning om at slaktevolumet inneværende år, inkludert tilknyttede selskap, blir mellom 183.000 og 188.000 tonn laks og ørret. Det planlegges nå med at konsernet sitt slaktevolum vil være i nedre del av dette området, men med en noe høyere stående biomasse ved utgangen av 2020, enn det som  opprinnelig var planlagt. For kommende år, 2021, forventer selskapet å oppnå et slaktevolum, inkludert tilknyttede selskap, mellom 205.000 og 210.000 tonn.