Lerøy: – Rømmingsomfanget mindre enn først antatt

Nyheter
0

Det børsnoterte selskapet har kommet med en oppdatering om lakserømmingen tidligere i mai.

Den 5. mai rapportere Lerøy Midt om en rømmingshendelse på havbrukslokaliteten Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune. 14.000 laks skulle ha rømt. Nå er tallet rømt fisk redusert, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

– Etter at det totale antallet fisk er talt opp på lokaliteten, og informasjon om flytting av fisk mellom merdene på lokaliteten underveis i produksjonen er inkludert, er omfanget av rømmingen redusert til 8.400 laks med en snittvekt på 7,3 kilo, sier daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen.

Effekt av gjenfangst
Lerøy Midt har hatt et omfattende gjenfangstfiske innenfor det området som Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren har gitt tillatelse til. Det står 18 kilometer med garn ute og det er så langt fisket opp over 800 laks. Dette fisket vil pågå i dagene fremover også i tråd med tillatelsene fra myndighetene.

– Både vi og myndighetene er opptatt av at vi skal unngå å fange villaks i dette fisket og så langt har vi lyktes med det, påpeker Larssen.

Han legger til:

– Vi ser svært alvorlig på denne rømmingen og har derfor på eget initiativ tatt kontakt med kompetansemiljøer for å vurdere ytterligere skadebegrensende tiltak. Vi ønsker å skaffe oss god oversikt over spredningen av fisken slik at vi kan sette inn målrettede tiltak. Lerøy har vært en av pådriverne for å få på plass en sporingsløsning slik at rømt laks kan spores tilbake til eier, denne løsningen skal vi benytte.

Trygg å spise
Det er  påvist virus (PD, CMS) og bakterier (BKD) på lokaliteten og det gir Lerøy ekstra utfordringer som de må håndtere sammen med myndighetene. Larssen understreker likevel at fisken som rømte har god helsestatus og at den er trygg å spise. Han forteller at Lerøy tett dialog med myndighetene og kunnskapsmiljøer for å sikre at tiltakene de gjennomfører er forankret. De har også hatt et møte med flere representanter for elveeierne i Trøndelag.

– Vi ser at det er behov for god koordinering av arbeidet som pågår og skal igangsettes og vi vil derfor invitere til et koordineringsmøte mellom oss, myndighetene, kompetansemiljøene og elveeiere i neste uke, sier Larssen.

Håndtering av bunnlodd
Lerøy sin egen miljø- og sikkerhetsgruppe har jobbet sammen med Fiskeridirektoratet for å finne rotårsaken til hendelsen. Den aktuelle noten ble inspisert av Fiskeridirektoratet og Lerøy sin miljø- og sikkerhetsgruppe 15. mai.

Det er ikke konkludert endelig på rotårsaken, men det de har avdekket så langt er at notskaden har oppstått ved håndtering av bunnlodd.

– Slikt skal ikke skje og vi følger opp dette internt, avslutter han.