Lerøy ønsker seg et kinderegg i Øst-Finnmark

Nyheter
579

Visningssenter for laks, utdanningskonsesjon og høyere utdanning innen akvakultur. Det er Lerøys tre ønsker i Øst-Finnmark.

Det er i en søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling (SVU), der man skal se på muligheten for å etablere et visnings- og kompetansesenter for laks og krabbe på Bugøynes i Finnmark, at ønskene til Lerøy kommer fram.

Det er Visit Bugøynes som står som søker, men både Lerøy Aurora og Norway King Crab er med som prosjektdeltakere. SVU har for øvrig bevilget 389.400 kroner til forprosjektet i anledning senteret.

– Ingen motsetningsforhold
Lerøy har tidligere søkt om
visningskonsesjon for laks i Sør-Varanger, men det understrekes i søknadspapirene:

«Det er ingen motsetningsforhold mellom denne søknaden, og ideen om å etablere et visnings- og kompetansesenter for krabbe og laks. De utfyller hverandre».

I søknaden vises det til at det også er naturlig å etablere en utdanningskonsesjon for laks på Bugøynes siden Lerøy allerede har oppdrettsaktivitet i dag i Varangerfjorden.

«Dette kan på en gunstig måte slås sammen til et visnings- og kompetansesenter for kongekrabbe og laks», argumenteres det.

Vil ha akvakulturlinje i Kirkenes
Ifølge prosjektdeltakerne vil utdanningskonsesjonen være med på å styrke muligheten for finansieringen av visnings- og kompetansesenteret da den planlegges leid ut til Lerøy.

«En utdanningskonsesjon vil skape nye samarbeidsformer og koblinger med skoler og havbruksaktør. Utdanning knyttes her opp mot Vardø videregående skole med nasjonal sjømatlinje og Restaurant og Matfag, samt Tana videregående skole med linje for Naturbruk. I tillegg skal det lages nytt utdanningstilbud ved Kirkenes videregående skole gjennom ny linje for akvakulturfaget», heter det i søknaden.

Både skolene selv og Lerøy Aurora er positive til ideen. Oppdretteren har uttrykt ønske om det legges et høyere utdanningsløp innen ledelse til Kirkenes.

«Lerøy Aurora AS har i epost 12. november 2020 bekreftet at de over lang tid har hatt utdanningskonsesjon og ett tilbud om blå fag i Øst-Finnmark på sin ønskeliste. De ønsker å drifte en utdanningskonsesjon i Øst-Finnmark og har løpende behov for lærlinger og mellomlederutdanning», står det i søknadsteksten.

Forprosjektet skal vare fram til oktober i år. Deretter er planen å eventuelt starte hovedprosjektet i 2022.

Saken er også omtalt av Sør-Varanger Avis.