Lerøy og Kystmuseet får forlenget visningstillatelse på Hitra

Nyheter
0

Lerøy Midt får fem nye år med visningstillatelse på Hitra i samarbeid med Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Nå dobles kapasiteten for å kunne vise frem laksen vei fra rogn til ferdig pakket filet.

Den opprinnelige visningstillatelsen til Lerøy Midt ble tildelt sommeren 2012. Det ble søkt om fornyelse mai 2021. Søknaden ble utarbeidet i samarbeid med Kystmuseet i Sør-Trøndelag, som helt siden 2012 har stått for formidlingen knyttet til visningstillatelsen. Nå har samarbeidspartnerne snart ti års felles erfaring som de tar med seg inn i den nye fem års perioden.

– Det er mange gode søknader om visningstillatelse langs hele kysten, så konkurransen er sterk. Derfor er det ekstra artig å ha nådd frem, samtidig som det forplikter, sier Jørgen Fjeldvær, museumsdirektør på Kystmuseet i Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Utvides
Nå utvides utstillingsarealet på land i Hitra hurtigbåtterminal opp til rundt 400 kvadratmeter. I tillegg legges settefiskanlegget i Belsvik, med storsmoltproduksjon, og det topp moderne slakteri/foredlingsanlegget på Jøsnøya inn i tilbudet til publikum. Sammen med sjølokaliteten «Storskogøya», med spesialbygget flåte, utgjør dette «state of the art» visnings-fasiliteter, som alle ligger innenfor en radius på maksimalt 17 minutters reisetid med hurtiggående båt.

– Vi åpner dørene inn i industrien for publikum. Det er et samfunnsansvar å la publikum få se en så betydningsfull næring for Norge fra innsiden. Det å ta turen til settefiskanlegget i Belsvik for å lære og se veien fra rogn til smolt og til slutt komme ut på merdene på lokalitet «Storskogøya» og få se matfiskproduksjon av laks, er å komme rett inn i kjernen av havbruksnæringen sier daglig leder for Lerøy Midt, Harald Larssen.

– Det lærerikt for alle og med økt kjennskap og kunnskap til havbruksnæringen, ser vi også at mange endrer holdninger til næringen. Vi takker for tilliten til den jobben som gjøres og ser frem til en ny og spennende visningsperiode i samarbeid med Kystmuseet.

Ny båt
For å forsterke publikumstilbudet vil det bli bestilt ny passasjerbåt, slik at kapasiteten på båtskyss dobles. De korte reiseavstandene muliggjør også shuttlekjøring med båtene, det betyr at det er mulig å ta med både mindre og større grupper ut for å oppleve havbruksnæringen der den foregår i det daglige.

– Kystmuseet har dedikerte medarbeidere knyttet til havbruksformidlingen vår. Både de som utvikler konsept og jobber med søknader, men ikke minst de som formidler balansert og oppdatert kunnskap til publikum ute på merdkanten. Nå gleder vi oss til å ta fatt på en ny, artig og utfordrende periode, sier Jørgen Fjeldvær.

Spennet er stort i besøkende til visningstilbudet på Hitra. Fra kontinentale fisketurister, lokale skoleklasser, leirskoleklasser fra hele Midt-Norge, NTNU-studenter, forskere fra SINTEF mm, besøkende fra Aqua Nor, lokal, regional og statlig forvaltning, næringsliv, NGO’er, media, fritidsbefolkning og ikke minst store og små kunder fra hele verden.