Lerøy Midt etablerer fôringssenter i dette nybygget i Kristiansund i løpet av 2019

Nyheter
1264

Denne måneden starter byggingen av det nye næringsbygget på Devoldholmen i Kristiansund, hvor Lerøy Midt blir hovedleietaker. 

Det bekrefter havnefogden Arnt Honstad til Tidens Krav. Bygget som blir på 1.000 kvadratmeter, har en prislapp på 27 millioner kroner. Lerøy skal disponere rundt 600 kvadratmeter av bygget, og har signert en leiekontrakt med en varighet på ti år.

Harald Larssen, Lerøy Midts produksjonssjef for havbruk, sier til avisen selskapet regner med å flytte inn på senhøsten i 2019. Det skal etableres et tilvekstsenter for fjernfôring av lokaliteter i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag, samt at det skal etableres produksjonsledelse i de nye lokalene.

– I dag sitter vi ute på hver lokalitet og fôrer. Det vi gjør nå er å sentralisere dette til to tilvekstsenter på Møre og i Trøndelag, slik at vi samler den beste kompetansen i et miljø, forklarer Larssen.

Lerøy Midt har også et tilvekstsenter på Hitra.

– Målet er at alle av Lerøy Midt sine anlegg skal fores fra disse to sentrene, sier Larssen.