Lerøy måtte slakte ut en hel lokalitet i Troms etter høy dødelighet

Nyheter
948

– Det stemmer at vi har hatt noen biologiske utfordringer på lokaliteten Mjønes, som førte til at selskapet på eget grunnlag besluttet utslakting for å unngå økende dødelighet, sier Lerøys samfunnskontakt Krister Hoaas til iLaks.

I flere epostutvekslinger mellom Mattilsynet og Lerøy Aurora i januar og februar går det fram at det har vært høy dødelighet på både laks og rognkjeks på lokalitet Mjønes i Karlsøy kommune.

Den 20. januar ba Kjersti Lien, som er veterinær og førsteinspektør i Mattilsynet i Region Nord, om at Lerøy Aurora holdt henne oppdatert på dødelighetsutviklingen blant rognkjeksen på lokaliteten. Hun ba også om tilbakemelding på hvordan oppdretteren håndterte hendelsen.

3. februar svarte fiskehelsebiolog Ola Brandshaug i Lerøy Aurora at han hadde vært på tilsynsbesøk på lokaliteten, men at besøket ble amputert på grunn av dårlig vær.

«Med de observasjoner jeg gjorde den dagen, og ved hjelp av observasjoner fra driftsleder og driftsteknikere på lokaliteten, samt fagtekniker rognkjeks ble det vurdert til at helsetilstanden til de observerte rognkjeksene var i såpass dårlig forfatning (de aller fleste rognkjeksene som ble observert lå tett opp mot notposen», skriver Brandshaug til Mattilsynet.

18. februar tar Eirik Monsen, som er fagleder for Fiskehelse i Lerøy Aurora, kontakt med Mattilsynet og skriver: «Da situasjonen på Mjønes ikke tilsier snarlig bedring er det besluttet å slakte ut lokaliteten av fiskevelferdsmessige hensyn.»

I e-posten har Monsen vedlagt dødelighetstall for uke 6 og 7 på lokaliteten. Antall døde fisk er sladdet ut, men akkumulert var dødeligheten på Mjønes i uke 6 på 16,56 prosent. I uke 7 var den på 19,83 prosent. Ifølge Nofima er akkumulert dødelighet en retrospektiv velferdsindikator, som vanligvis brukes til å vurdere velferd av hele eller lengre deler av produksjonssykluser av dyr.

Kjersti Lien bekrefter overfor iLaks at Lerøy Aurora valgte å slakte ut all fisken på lokalitet Mjønes.

– Dødeligheten blant laksen skyldtes til å begynne med mekaniske sår i etterkant av håndtering (bytting av notposer, kombinert med avlusing av to merder). Deretter oppstod det utbrudd med vintersår, skriver Lien i en e-post til iLaks.

Lien understreker imidlertid at informasjonen er basert på opplysninger fra Lerøy Aurora, og hvordan hun har oppfattet den.

– Da vi ikke har hatt kapasitet til å dra ut på tilsyn, har vi ikke noe annet å gå ut ifra, avslutter Lien.