Lerøy kan få utviklingskonsesjoner for lukket anlegg

Nyheter
2599

Ny avklaring om utviklingstillatelse.

Fiskeridirektoratet har fredag orientert Lerøy Seafood Group om at deres konsept «Pipefarm» vurderes å være innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Det var i april ifjor Lerøy søkte ni utviklingskonsesjoner for konseptet «Pipefarm» som innebærer akvakulturproduksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i en lukket, flytende rørkonstruksjon.

Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser.

Dette er imidlertid ikke et bindende tilsagn.

For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om utviklingstillatelser må også den videre behandlingen i saken støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette. For å kunne gå videre med behandling av søknaden har Fiskeridirektoratet behov for mer informasjon fra søker, heter det i svarbrevet fra direktoratet.