Lerøy dropper investeringer på over en halv milliard

Nyheter
0

Selskapet mener investeringene ikke lenger er forsvarlige. 

Tidligere i år kjøpte Lerøy Seafood Group, etter det såkalte trafikklyssystemet, 614 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til en samlet verdi på 123 millioner kroner. Lerøy har besluttet å heve dette kjøpet, fremgår det av en melding mandag ettermiddag.

Forslaget om innføring av grunnrenteskatt og dermed å øke skattesatsen fra 22 prosent til 62 prosent skaper uforsvarlige rammevilkår for næringen i Norge, og endrer muligheter og insentiver for andre investeringer enn til vedlikehold. Alle større nye investeringer i konsernets verdikjede i Norge må dessverre settes på vent i påvente av Stortingets beslutning. Styret har i dag besluttet å stanse en allerede påbegynt investering i økt bearbeidingskapasitet, for 420 millioner kroner på Skjervøy i Troms.

– Norsk havbruksnæring er noe så enestående som en miljø/klimamessig og finansielt bærekraftig globalt konkurransedyktig matvareproduksjon. Norge bør ta ansvar, ikke minst i disse tider, og fortsatt legge til rette for produksjon av mat til verdens befolkning. Denne desentraliserte distriktsnæringen har gjennom noen tiår bygget en unik verdikjede tuftet på kompetanse og risikovilje. Denne verdikjede har et stort potensial for videreutvikling, men da må nasjonal ledelse arbeide sammen med oss og bidra til forutsigbarhet og forsvarlige rammevilkår. Forslaget om grunnrenteskatt vil stanse utviklingen av næringens verdikjede og dermed redusere alle dens direkte og indirekte ringvirkninger langs kysten, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Meldingen fra Lerøy kommer etter at oppdrettselskapene Nova Sea, Emilsen Fisk og Cermaq tidligere på dagen har meldt at de dropper tidligere planlagte investeringer.