Lerøy Aurora sliter med å få tak i nok boliger. Kommunen beskriver situasjonen som «prekær»

Nyheter
1158

Lerøy Aurora på Skjervøy har fått tillatelse av kommunen til å bruke en brakkerigg som bolig for ansatte frem til 2020 inntil en permanent løsning er på plass.

Tilltatelsen forutsetter at selskapet kan dokumentere innen juni 2019 at boligproblemet kan løses, skriver Framtid i Nord.

– Det er ikke tvil om at sånn som det er nå så er det utfordrende å få tak i husvære. Spesielt små enheter som hybler og mindre leiligheter for en og to personer er utfordrende. Derfor har vi valgt å bygge en brakkerigg, men vi trenger litt mer tid på å få en mer permanent løsning, sier administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt-Einar Karlsen.

Det er ikke første gang selskapet merker presset i boligmarkedet på Skjervøy.

Karlsen sier de har konkrete planer for å få fikset boligutfordringene.

– Dette vil løse seg. Det vet vi helt konkret. Kommunen jobber godt med dette. Vi har fått flere alternativer skissert. Så får vi komme tilbake til det når ting er mer konkrete, sier han.