Lerøy anker millionbot fra Mattilsynet

Nyheter
306

iLaks omtalte tidligere idag en sak fra Adresseavisen, hvor Lerøy Midt har blitt ilagt en bot på 1,4 millioner kroner etter at 25.000 fisk gikk tapt under avlusning.

Den ekstraordinære dødeligheten oppsto under ferskvannsbehandling utført av brønnbåten «Havtrans» i fjor sommer. «Havtrans» hadde ikke tidligere utført denne type oppdrag.

Teknisk feil
– I mai 2016 behandlet Lerøy Midt fisk på lokaliteten Badstuvika ved Hitra, med ferskvann. Behandlingen var ikke vellykket, og ledet til tap av om lag 22.000 fisk med en snittvekt på 2,5 kg. Hendelsen er beklagelig og har ført til endringer i bruk av brønnbåter til slik behandling. Hovedårsaken til skadet fisk og dødelighet ved denne hendelsen, ble i ettertid vurdert som teknisk feil på brønnbåtens system for ferskvannsbehandling. Dette er selvsagt utbedret og utstyret fungerer tilfredsstillende, skriver Lerøys konserndirektør for oppdrett Stig Nilsen i en epost til iLaks.

Mattilsynet leverte rapport om hendelsen til selskapet den 20. juli etter tilsyn på lokaliteten 7. juli. I tilsynsrapporten ble Lerøy Midt kritisert for sen varsling av hendelsen, men leder og ansatte på lokaliteten ble berømmet for godt drift, tilfredsstillende dokumentasjon og gode holdninger til fiskevelferd.

Mattilsynet åpnet saken på nytt i august måned, etterspurte ytterligere informasjon om hendelsen og fikk oversendt dokumentasjon. Den 17. november mottok Lerøy Midt et varsel om vedtak, og 19. desember fattet Mattilsynet endelig vedtak i saken.

Millionbot
Mattilsynet har ilagt Lerøy Midt et gebyr på nærmere 1,4 millioner kroner. Mattilsynet fikk fra sommeren 2016 anledning til å ilegge gebyr etter Dyrevelferdsloven.

– Lerøy Midt er ikke enig i Mattilsynets vurderinger og rettsanvendelse i denne saken og vil derfor sende inn en anke på vedtaket, skriver Nilsen.

Ferskvann blir i økende grad benyttet av havbruksnæringa til behandling av fisk mot AGD (amøber som påvirker gjellene) og mot lakselus.

– Dette er en metode som er ansett som skånsom for fisken da den bades i ferskvann og har begrenset kontakt mot mekanisk utstyr. Ferskvannsbehandling er et av tiltakene som bidrar til mindre bruk av medikamenter mot AGD og lakselus. Hendelsen på lokalitet Badstuvika har vært nøye gjennomgått med selskapets fiskehelsetjeneste, biologer og Mattilsynet. Hendelsen er også gjennomgått med brønnbåtrederiet hvorpå tiltak ble iverksatt, opplyser Nilsen.

Ombygging
– Hendelsen på Badstuvika har medført gjennomgang og ombygging av ferskvanns-behandlingssystemene på de brønnbåter som leverer slik tjeneste til Lerøy-selskapene. Metoden benyttes nå med gode resultat både mot lakselus og AGD og bidrar til at vi nærmer oss vårt mål om minimum bruk av dagens medikamentelle metoder, legger han til.

Lerøy-direktøren er ikke fornøyd med Adresseavisens fremstilling av faktum i saken.

– Adresseavisen er godt kjent med sakens realiteter, herunder selskapets detaljerte tilsvar til Mattilsynet. Lerøy Midt er ikke overrasket over Adresseavisen sine overskrifter, ordvalg og vinkling, men skuffet, skriver Nilsen.