Legemiddelkampanjen – feil fokus til feil tid

Meninger
520

Mattilsynets legemiddelkampanje gir fiskehelsepersonell vedtak for å foreskrive kombinasjonsbehandling i en tid da badebehandling er nesten halvert kun på ett år.

Da kombinasjonsbehandlingen ble introdusert, ba fiskehelsepersonell Mattilsynet om veiledning særlig mhp regelverk. Mattilsynet ville ikke veilede, men etter mange purringer, kom de med en uttale om anbefalt tilbakeholdelsestid.

Mange år seinere gir de vedtak om at dette er feil til tross for at metoden er på veg ut.

Mattilsynet gir vedtak ved bruk av slice med dosering høgere enn bruksanvisning.

Legemidlenes bruksanvisning er dessverre ofte foreldet på grunn av en tidkrevende praksis. Til eksempel sier bruksanvisning for Alphamax at volumet skal beregnes til 4 meters dyp. Dersom fiskehelsepersonell hadde benyttet denne anbefalingen, hadde vi konsekvent underdosert og framskyndet resistensutvikling.

Som fiskehelsepersonell prøver vi å holde oss oppdatert og benytte siste nytt som ”best practice” for å få en best mulig effekt både av hensyn til miljø og dyrevelferd.

Mattilsynet argumenterer med miljøaspeketet, noe som vi i flere år har vurdert ved enhver rekvirering av lakselusmidler. Jeg regner med at Mattilsynet ser forbruket av legemidler i relasjon til andre produksjoner de kontrollerer. Forbruk av pyretroider (alphamax, betamax) i hobbyhagebruk i Norge var i 2015 10 ganger høgere enn i havbruksnæringen. Norsk planteproduksjon brukte 100 ganger mer pyretroider.

Både fiskehelsepersonell og havbruksnæringen har jobbet for å redusere bruken av lusemidler de siste årene. Bruk av ikke-medikamentelle metoder gir nå resultater.

Disse nye metodene er ikke tatt i bruk på grunn av Mattilsynet men på tross av Mattilsynet. Fram til 2015 var det svært vanskelig å få testet ut nytt utstyr, – da ble det  innført en smidigere praksis.

Det er problematisk at Legemiddelkampanjen frontes av jurister uten biologisk og farmasøytisk kompetanse og uten innsyn i praktisk bruk av legemidler i havbruksnæringen.

Rune Tjøsvoll mener veterinærene kan føle seg presset. Dette har alltid vært en problemstilling for alle som har reseptrett, enten de er leger, veterinærer eller fiskehelsebiologer. Etter 30 år i havbruksnæringen synes jeg presset nå er lavt og kundene er fokuserte på problemløsning uten legemidler.