Lavkonjunktur i bygg og anlegg preger BEWIs inntjening

Nyheter
0

BEWI rapporterer i dag sine resultater for første kvartal 2024. Selskapet hadde en nettoomsetning på 244 millioner euro for kvartalet, ned fra 296 millioner euro for samme kvartal 2023. Den justerte EBITDA kom inn på 19 millioner euro, sammenlignet med 28 millioner euro for første kvartal 2023.

Markedsforholdene var fortsatt utfordrende, og påvirket salget ytterligere i et sesongmessig svakt kvartal.

– Selv om vi ikke er fornøyd med resultatet for kvartalet, er vi veldig glade for å se at markedet har tatt seg opp inn i andre kvartal, også utover den normale sesongvariasjonen, sier Christian Bekken, administrerende direktør i BEWI.

BEWIs arbeid med å styrke balansen er fortsatt en prioritert oppgave. Konsernet har solgt eiendommer under sale-leaseback-avtaler, arbeid for å optimalisere arbeidskapitalen. Ved utgangen av første kvartal hadde BEWI 78 millioner euro i tilgjengelige kontanter og kreditt, med ytterligere 28 millioner euro som kom fra eiendomssalg og en kompensasjon knyttet til et tidligere oppkjøp.

Så langt i andre kvartal har volumene forbedret seg. De makroøkonomiske indikatorene viser tegn til bedring, ettersom sentralbanker revurderer rentekutt samtidig som inflasjonen avtar. Videre støtter sterke regulatoriske drivere BEWIs sirkulære forretningsmodell, og det strategiske valget som er tatt for å styrke konsernets posisjon innen energieffektive løsninger for bygninger.

– Vi er fornøyd med hvordan vi har motstått lavkonjunkturen i bygg- og anleggsmarkedet, ved å tilpasse kostnader og kapasitet. Når markedet tar seg opp igjen, er vi godt posisjonert for å utnytte høyere etterspørsel. Med allerede foretatte investeringer kan volumene øke uten store kostnadsøkninger, noe som fører til en merkbar styrking av marginene, avslutter Bekken.