Laveste julipris på fem år

Nyheter
936

Prisnedtur demper investoriveren på børsen.

Skylaget ligger tett og lavt over Bekksneset. I oppdrettsanlegget, like vest for Lavik fergekai, på nordsiden av Sognefjorden, har Mowi en samlet MTB (maksimal tillattt biomasse) på 3.955 tonn. Prisen for varelageret, det vil si fisken i sjøen, er i midlertid den laveste som er registrert i juli på fem år.

Fredag ble lakseprisen klokket inn mellom 46 og 48 kroner kiloet, avhengig av slaktestørrelse.

En må helt tilbake til 2015 for å finne lavere spotpris i juli. Da var prisen 41,75 kroner, ifølge Akvafakta.

Kombinasjon
Fallende laksepris er slett ikke uvanlig i fellesferien.

En kombinasjon av generasjonsskifte, bedre vekstbetingelser i sjøen som gir økt tilvekst og uttak, kombinert med ferietid og dempet etterspørsel i de viktigste markedene, sender som regel prispilene sørover i denne perioden.

Hengt etter
Like sikkert som prisfall utover sommeren er også det faktum at nedturen bunner ut et stykke ut på høsten, da etterspørselen igjen løper raskere enn tilbudet i forkant av julehandelen.

Kilde: Infront

Dempede laksepriser har i sin tur bidratt til at sjømataksjene har hengt noe etter de andre aksjene ved Oslo Børs de siste månedene. Etter å ha klart seg uforskammet godt gjennom første del av koronakrisen, har både laksepris og -aksjer hatt en slapp utvikling. 

Når en ser på den underliggende lakseprisen, er det ingen grunn til å forvente vesentlig drahjelp for aksjene derfra med det første.

Ifølge Fish Pools forward-kurve, vil lakseprisen holde seg under 50 kroner i snitt ut oktober.