Lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader senket Lerøy-resultatet i andre kvartal

Nyheter
497

Stående biomasse ved halvårsskiftet var 12 prosent over fjoråret.

Lerøy Seafood Group presenterer onsdag morgen et driftsresultat, før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler, på 774 millioner kroner for andre kvartal. Det er en nedgang fra nøyaktig en milliard kroner samme kvartal i fjor.

Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, er de viktigste  årsakene til lavere inntjening i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor.  Ekskludert inntjening fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på 19 kroner mot 23,40 kroner i samme periode i fjor, opplyser Lerøy i en børsmelding.

– Konsernets inntjening i andre kvartal har vært som vi forventet ved inngangen til kvartalet. Men vi vet at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut, sier konsernsjef Henning Beltestad.

– I Havbruk har vi gjort flere store investeringer de senere år, og med lange ledetider tar det tid før vi ser resultater. Uttakskostnadene er for høye i dette kvartalet, men vi forventer forbedringer i andre halvår og videre inn i neste år. Innen Hvitfisk går trålflåten godt, mens det har vært svært krevende for landindustrien. Også her har vi gjort en rekke investeringer som vi forventer skal gi varige forbedringer inn mot 2020. Nedstrøms i VAPS&D segmentet ser vi effektene av siste års investeringer og har et sterkt kvartal.

Konsernet forventer i dag å slakte 168.000 tonn i Norge i år.

– I Lerøy Aurora, har brannen i smoltanlegget i vinter og en uforutsett oppblomstring av toksisk alge, påvirket resultatene både i andre kvartal og første halvår, forteller Beltestad. – Med dette lagt bak oss skal vi være godt posisjonert for andre halvår 2019 og spesielt inn i 2020. For Havbruk vil effektene av de smoltinvesteringene vi har gjort gradvis gjøre seg gjeldende, og vår forventning er at vi har potensiale både
i økt volum og lavere kostnader per produsert kilo fisk.

Styret og ledelsen er ikke tilfreds med konsernets uttakskostnader i perioden, men har tro på at konsernets investeringer og kontinuerlige forbedringsarbeid skal resultere i reduserte kostnader.

Stående biomasse er per utgangen av første halvår 2019 12 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor, og det forventes at høyere volum, herunder høyere snittvekter, vil gi lavere uttakskostnader i andre halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2019.