Lave slaktevolumer, men bedre resultat enn ventet for Lerøy

Nyheter
0

Lerøy Seafood Group rapporterer i dag et konsolidert operasjonelt driftsresultat på 842 millioner kroner for første kvartal 2024. Av dette utgjør havbruk 576 millioner kroner, på sesongmessig lave slaktevolumer.

Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 815 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Infront for TDN Direkt.

– Vi har hatt et godt kvartal i Havbruk med en sterk biologisk utvikling. I lys av svært kalde sjøtemperaturer vokser fisken vår godt. Det er også veldig gledelig å konstatere betydelig bedring i biologi og inntjening i Scottish Seafarms, kommenterer konsernsjef Henning Beltestad.

Henning Beltestad. Foto: Eivind Senneset

Nedstrømsvirksomheten (VAP S&D) genererer i første kvartal et operasjonelt driftsresultat på 176 millioner kroner, drevet av driftsforbedringer, høy kapasitetsutnyttelse i Norge og økte produktpriser.

– Med vår helintegrerte verdikjede har vi en fordelaktig posisjon med høy prosesseringskapasitet i Norge, som vi har utnyttet godt i kvartalet. Vi har et godt momentum og har lykkes å snu utviklingen i en rekke virksomheter nedstrøms, forteller Beltestad.

– I Lerøy tar vi nå nye steg i retning av oppnåelse mot ambisiøse, strategiske mål for 2025. Vår implementering av skjermingsteknologi viser lovende resultater, med minimalt behov for lusebehandlinger. Vi faser inn bedre genetikk og har gjort viktige prosessforbedringer innen rogn og smolt. Resultatet er en mer robust fisk, som vokser bedre. Vi øker også andel av produksjon av ørret, som historisk har bedre biologisk prestasjon, i Lerøy Sjøtroll.

– Tiltakene er avgjørende for fiskens velferd og har stor betydning for vår finansielle utvikling. Grunnet redusert lisenskapasitet i Lerøy Sjøtroll (nedtrekk i trafikklys-systemet) har vi valgt å justere volummålet for Norge i 2025 til 200.000 tonn (sløyd vekt). Vi har stor tro på videre fremgang i VAP S&D, i tråd med stadig bedre utnyttelse av vår unike verdikjede, sier Beltestad videre.