Lave slaktevekter dempet inntjeningen for Andfjord Salmon

Nyheter
0

Andfjord Salmon leverte driftsinntekter på 9,6 millioner kroner og et driftsunderskudd på 18,1 millioner kroner i andre kvartal. 

På forsommeren startet den landbaserte oppdretteren utslaktingen av sin første laksegenerasjon. Totalt ga Andfjord Salmons første slakt inntekter på 37,1 millioner kroner, hvorav 27,5 millioner kroner bokføres i tredje kvartal.

– Opsummert er vi akkurat der vi ønsker å være. Vi har bygget opp tillit til vår
gjennomstrømningsteknologi og biologisk ytelse, og neste konstruksjon fase er i rute, sier administrerende direktør Martin Rasmussen.

I juli fullførte Andfjord Salmon sin første slakt med en superior-andel på 97,5 prosent. Den totale biomassen av atlantisk laks nådde 646 tonn, tilsvarende 530 tonn sløyd vekt, med en gjennomsnittlig vekt på cirka 3,4 kilo per fisk. Tidspunktet for innhøstingen ble valgt til redusere prosjektgjennomføringsrisiko for Andfjord Salmons ekspansjonsplan på Kvalnes. I fremtidige partier vil gjennomsnittlig slaktevekt være betydelig høyere, understreker selskapet.

– Vår første produksjonssyklus var en suksess, fra en biologisk, teknisk og kommersielle synspunkt. Den oppnådde overlevelsesraten er bransjeledende og tilbakemeldinger fra kunder er svært positive, med vekt på god farge og utbytte, legger Martin Rasmussen til.

For tiden er grunn- og gravearbeider på Kvalnes i full gang. Utgravde masser fra bassenggroper og vassdrag utnyttes til havne- og kaiutbygging. I det innledende byggetrinnet planlegger Andfjord Salmon å øke sin produksjonskapasitet til 8.000 tonn og utvikle større delt infrastruktur som støtter fremtidig produksjon på 40.000 tonn på Kvalnes.

Andfjord Salmon bygger også ut to andre lokaliteter – Breivik og Fiskenes – på Andøya. Selskapets langsiktige ambisjon er å oppnå et samlet produksjonsvolum på 90.000 tonn fra alle tre lokalitetene.