Lanserer fjernovervåking og analyse av fiskehelse i sanntid

Nyheter
984

Gjennom fem år med utvikling og drift av maskin- og programvare for biomassemåling, lanserer trondheimsfirmaet OptoScale programvaremodulen som gjør det mulig å fjernovervåke og analysere velferden til fisken i sanntid uten manuell håndtering.

Ved hjelp av maskinlæring analyseres opptil 200.000 fisk hver uke for å følge utviklingen av viktige helsefaktorer som sår, kjønnsmodning, finneskader, deformiteter, med mer.
Denne type overvåking gjør kundene i stand til å få et kontinuerlig innblikk i utvikling av viktige velferdsindikatorer uten manuell håndtering av fisken og kan på denne måten iverksette riktige tiltak til riktig tid for å sikre best mulig velferd.

– Dette er et stolt øyeblikk for meg, sier Sven Kolstø, daglig leder i OptoScale, i en pressemelding.

– Fiskehelse er et hett tema, og vi opplever svært sterk interesse fra våre kunder når det kommer til verktøy som gjør de i stand til å ta bedre beslutninger for å bedre fiskevelferden, sier Kolstø, og legger til at 2020 ligger allerede an til å bli «et fantastisk år» for selskapet.

Systemet er allerede satt i drift hos første kunde og selskapets eksisterende kunder vil bli tilbudt løsningen fortløpende. Modulen, kalt OptoScale Welfare, integreres sømløst i kundenes eksisterende løsning for analyse av biomasse, eller kjøpes som en enkeltstående modul.

Ifølge selskapets utviklingsplan for programvareutvikling, vil neste trinn være et analyseverktøy for automatisk lusetelling. Når dette produktet lanseres, vil OptoScale tilby en komplett løsning for analyse av biomasse, fiskehelse og lus basert på ett kamerahus.