Langsand Laks bygger nytt og nær tredobler produksjonen

Nyheter
4157

I utkanten av den idylliske fiskerlandsbyen Hvide Sande, noen mil nord for Esbjerg, har visjonære Atlantic Sapphire etablert sitt testlaboratorium for landbasert lakseoppdrett. Nå trappes satsingen opp.

Langsand Laks er nemlig i full sving med å bygge ut sin eksisterende landbaserte oppdrettsvirksomhet. Produksjonshallen rommer idag betongkar med en kapasitet på omlag 1.000 tonn laks årlig.

Gravemaskinene er allerede i gang med utgraving av tomten som ligger like ved dagens produksjonsanlegg. Snart rigges et nytt og større anlegg på eiendommen.

DCIM100MEDIADJI_0085.JPG

Verdens største
– «Langsand 2” er en 2.5x utvidelse av eksisterende produsksjonskapasitet ved anlegget til cirka 2.000 tonn per år, sløyd vekt, skriver gründer Johan E. Andreassen i Atlantic Sapphire i en epost til iLaks.

Andreassen er bosatt i Miami, hvor han følger opp Atlantic Sapphires oppføring av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks.

DCIM100MEDIADJI_0090.JPG

– “Langsand 2” er en ren grow-out-system utvidelse, siden vi allerede har eksisterende infrastruktur for klekking, smolt og slakteri. Utvidelsen vil gi store kostnadsbesparelser og vil bringe produksjonskostnaden i anlegget ned til et konkurransedyktig nivå. I tillegg er dette en “blue print” av en av cellene vi bygger i “Miami phase 1” så det vil gi konsernet viktige data på performance og muligheter for å inkorporere mindre justeringer, forteller romsdalingen.

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

21 generasjoner
– “Langsand 2” er designet på ryggen av 21 generasjoner av laks produsert i “Langsand 1” og alle de flaskehalsene og utfordringene man har avdekket gjennom de siste seks årene danner grunnlaget for vårt 2017-design. “Langsand 2” vil være ferdigstilt innen januar 2018, legger Andreassen til.

Etter en tøff start, med trøbbel med vanninntak, vannrensing og påfølgende sykdom på fisken, går det nå atskillig bedre for pionérselskapet.

– I Langsand har man det siste året fokusert på slaktestørrelse og produktkvalitet, og har lyktes med å levere riktig markedsstørrelse på slaktefisk over tid. I tillegg har man lyktes i å løse utfordringene som er kjent i RAS med avsmak. Kjønnsmodning er også en utfordring som synes å være løst, siden vi ikke har høyere kjønnsmodningsandeler enn det man har i nøter i sjøen i Norge. JEA Index (yield per m3 tankvolum) er også en av våre viktigste KPIs som vi også har lyktes å vise god utvikling på, fortsetter han.

DCIM100MEDIADJI_0093.JPG

Oversjøisk
Samtidig er Andreassen klar på at teamet hans har størst tro på landbasert lakseoppdrett i oversjøiske markeder, hvor prisene for fersk laks er atskillig høyere enn i Nord-Europa.

– Selv om konsernet Atlantic Sapphire har tro på at landbasert produksjon av laks først og fremst skal skje i markeder fjernt fra de store lakseproduserende regionene (Norge, UK, Chile), i markeder med “air freight arbitrage”, vil Langsand fortsette å fungere som vårt global innovation center og ha en strategisk viktig rolle i konsernets fremtidige utvikling, skriver Andreassen.